SoIN Tourism Opens New Visitor Center in Jeffersonville

SoIN Tourism, the convention and tourism bureau for Clark and Floyd counties, is set to inaugurate its brand-new visitor center in downtown Jeffersonville. The move is aimed at enhancing the bureau’s visibility and attracting a higher number of visitors.

Located at 228 Spring St., Ste. 106 in Jeffersonville, the visitor center brings together SoIN Tourism’s previously separated tourism offices and visitor center. The centralized location will feature self-service touchscreens and travel counselors who will be readily available to guide individuals towards various regional attractions.

According to SoIN Tourism Executive Director Jim Epperson, a visitor’s initial impression of a destination is often formed at a visitor center. By being situated in the heart of a vibrant historic downtown district with a significant amount of foot traffic generated by local businesses, the bureau hopes to deliver exceptional service to both visitors and the local community. This approach aims to create a positive first impression, increasing the likelihood of return visits.

The grand opening event for the new visitor center will be open to the public and is scheduled to take place at 4:30 p.m. Local officials and leaders from SoIN will be present to give remarks. This event signifies a new chapter for SoIN Tourism, further solidifying their commitment to providing an excellent visitor experience and promoting the attractions of Clark and Floyd counties.

FAQ – Často kladené otázky:

1. Kde se nachází nové turistické informační centrum SoIN Tourism?
Odpověď: Nové turistické informační centrum SoIN Tourism se nachází na adrese 228 Spring St., Ste. 106 v Jeffersonville.

2. Jaké služby nabízí nové turistické informační centrum?
Odpověď: Nové turistické informační centrum nabízí samoobslužné dotykové obrazovky a cestovní poradce, kteří budou k dispozici pro pomoc a navigaci návštěvníků ke různým regionálním atrakcím.

3. Jaký je cíl nového turistického informačního centra SoIN Tourism?
Odpověď: Centrum má za cíl zlepšit viditelnost a přilákat více návštěvníků do Clark a Floyd okresů. Důležitým prvkem je umístění centra v centru historické čtvrti s vysokým provozem místních podniků, což má přispět k vytvoření pozitivního dojmu a zvýšit šance na opakované návštěvy.

4. Kdy se koná slavnostní otevření nového turistického informačního centra SoIN Tourism?
Odpověď: Slavnostní otevření nového turistického informačního centra je otevřeno veřejnosti a je plánováno na 16:30 hodin. Na akci budou přítomni místní úředníci a šéfové organizace SoIN.

Důležité termíny a odborné výrazy:

– SoIN Tourism: organizace pro turistiku a zvyšování atraktivity Clark a Floyd okresů.
– Turistické informační centrum: místo, kde se návštěvníci mohou dostat informace o regionálních atrakcích a aktuálních událostech.

Svěřené související odkazy:

SoIN Tourism: Oficiální webová stránka SoIN Tourism, kde návštěvníci mohou najít další informace o atrakcích v Clark a Floyd okresech.