Saudi Arabia: A Global Tourism Frontier

Saudi Arabia is making waves at the International Hospitality Investment Forum (IHIF), showcasing the immense potential of its tourism landscape to global investors. With the implementation of the Tourism Investment Enablers Program (TIEP), Saudi Arabia is taking significant steps towards its Vision 2030 goal of becoming a top global tourism destination.

In 2023, Saudi Arabia achieved a remarkable milestone by attracting 100 million visitors, seven years ahead of schedule. This accomplishment highlights the country’s commitment to economic diversification and the tourism sector’s growing contribution to the national GDP. To ride this momentum, the Hospitality Investment Enablers (HIE) initiative, a part of TIEP, plans to invest up to SAR 42 billion in key destinations, creating 120,000 new jobs by 2030.

At the IHIF, Saudi Arabia is unveiling its plans to dramatically expand accommodation capacity. The country aims to have over 500,000 hotel rooms and welcome 150 million visitors annually by 2030. The HIE will play a crucial role in achieving these targets, injecting new supply into targeted tourism hotspots and enriching the Kingdom’s diverse tourism offerings.

To support this initiative, Saudi Arabia is implementing several strategic measures. These include providing access to government-owned land under favorable terms, streamlining project development processes, and making regulatory adjustments to reduce market entry barriers and operational costs. This comprehensive approach is expected to drive significant socio-economic transformation, with private sector investments projected to reach SAR 42.3 billion and an annual GDP increase of SAR 16.4 billion by 2030.

Participating actively in IHIF, Saudi Arabia aims to position itself as an attractive investment frontier for international investors in the tourism and hospitality sectors. Through forging lasting partnerships, the Ministry of Tourism showcases the Kingdom’s commitment to elevating industry standards, fostering sustainable growth, and offering robust support to investors.

Investors are encouraged to seize the unparalleled opportunities and be part of Saudi Arabia’s ambitious journey in redefining global tourism norms. The Kingdom invites the world to collaborate, embark on this transformative tourism excellence aligned with Vision 2030, and shape the future of the industry.

FAQ

1. Jaké jsou cíle Saúdské Arábie v oblasti turismu?
Cíle Saúdské Arábie v oblasti turismu jsou součástí programu TIEP a zahrnují dosažení 500 000 hotelových pokojů a přivítání 150 milionů návštěvníků ročně do roku 2030.

2. Jaké jsou plány pro rozšíření ubytovací kapacity Saúdské Arábie?
Saúdská Arábie plánuje dramaticky rozšířit ubytovací kapacitu až na 500 000 hotelových pokojů do roku 2030.

3. Jaký je význam Hospitality Investment Enablers (HIE)?
HIE je iniciativa součástí programu TIEP, která má za cíl investovat až 42 miliard SAR do klíčových turistických destinací a vytvořit 120 000 nových pracovních míst do roku 2030.

4. Jaké strategické opatření Saúdská Arábie implementuje k podpoře turismu?
Saúdská Arábie implementuje několik strategických opatření, včetně poskytování přístupu k vládou vlastněným pozemkům za výhodných podmínek, zjednodušení procesů výstavby projektů a úprav regulací ke snížení vstupních překážek na trhu a provozních nákladů.

5. Jaký je předběžný odhad investic do soukromého sektoru a nárůstu HDP do roku 2030?
Očekává se, že investice do soukromého sektoru dosáhnou přibližně 42,3 miliard SAR a nárůst HDP 16,4 miliard SAR každoročně do roku 2030.

6. Jaká je role Saúdské Arábie na International Hospitality Investment Forum (IHIF)?
Saúdská Arábie na IHIF aktivně participuje a snaží se představit jako atraktivní investiční fronta pro mezinárodní investory v oblasti turismu a pohostinství. Ministerstvo turistiky předvádí svůj závazek k vyšším standardům v odvětví, podporuje udržitelný růst a nabízí robustní podporu investorům.

Definitions

1. Tourism Investment Enablers Program (TIEP) – Program umožňující investice do turistického sektoru.

2. GDP – Gross Domestic Product (hrubý domácí produkt) – Míra ekonomického výkonu země.

3. Hospitality Investment Enablers (HIE) – Iniciativa umožňující investice do pohostinství.

4. IHIF – International Hospitality Investment Forum – Mezinárodní fórum o investicích do pohostinství.

Suggested related links:
Vydejte se do Saúdské Arábie
Cestovní ruch v Saúdské Arábii