Rizika regionálního konfliktu ohrožují egyptskou ekonomiku, ale smlouva o Ras al-Hikma poskytuje ochranu

Egypt čelí rostoucím rizikům v oblasti regionálního konfliktu, které by postihly turistický sektor a příjmy ze Suezského průplavu, což by se negativně projevilo na schodku běžného účtu, varuje agentura Fitch Ratings.

Agentura Fitch poznamenala, že přímé střety mezi Íránem a Izraelem zvyšují riziko eskalace regionálního konfliktu mimo pásmo Gazy.

Egypt však představil nedávnou smlouvu o Ras al-Hikma a větší flexibilitu směnného kurzu, díky nimž se zvýšily možnosti získávání financí od mezinárodních finančních institucí a zahraničních investic do domácího dluhopisového trhu. Tyto faktory značně snižují krátkodobé riziko vnějšího financování a zranitelnost vůči geopolitickým událostem, dodala ratingová agentura.

V únoru Egypt podepsal smlouvu s Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC (ADQ) – svrchovaným fondu Emirátu Abu Dhabi – na rozvoj města Ras El-Hikma s celkovými investicemi ve výši 35 miliard dolarů.

Egyptská vláda očekává, že projekt přiláká až 150 miliard dolarů investic během svého vývoje, což pomůže vytvořit miliony pracovních příležitostí a přispěje k likviditě egyptské ekonomiky.

Podle dohody obdrží Káhira 35 miliard dolarů, z toho 11 miliard dolarů emirátský vklad v Egyptské centrální bance a dalších 24 miliard dolarů od Spojených arabských emirátů. Egypt obdrží 35 procent zisku z projektu Ras El-Hikma a stát se zaváže k finančnímu a naturálnímu vyrovnání pro obyvatele žijící na tomto území.

V listopadu agentura Fitch Ratings snížila ocenění Egypta za dlouhodobé zahraniční měnové výchozí skóre (IDR) na „B-“ ze „B“ se stabilním výhledem. Toto ocenění je přičítáno zvýšenému riziku vnějšího financování, makroekonomické stabilitě a vysoké vládní zadluženosti.

Podle Fitch se stabilní oficiální směnný kurz odlišuje od závazku Egyptské centrální banky k flexibilnímu směnnému kurzu. Dále očekává nárust závazků Egypta vůči externímu dluhu a rozšíření schodku běžného účtu.

FAQ

1. Jaké rizika hrozí Egyptu v oblasti regionálního konfliktu?
Egypt čelí rostoucím rizikům v oblasti regionálního konfliktu, které by mohly postihnout turistický sektor a příjmy ze Suezského průplavu.

2. Co varuje agentura Fitch Ratings ohledně Egypta?
Agentura Fitch Ratings varuje, že přímé střety mezi Íránem a Izraelem zvyšují riziko eskalace regionálního konfliktu mimo pásmo Gazy.

3. Jaké faktory snižují krátkodobé riziko vnějšího financování Egypta?
Nedávná smlouva o Ras al-Hikma a větší flexibilita směnného kurzu značně snižují krátkodobé riziko vnějšího financování Egypta.

4. S kým Egypt podepsal smlouvu na rozvoj města Ras El-Hikma a jaké jsou očekávání?
Egypt podepsal smlouvu s Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC (ADQ) na rozvoj města Ras El-Hikma s celkovými investicemi ve výši 35 miliard dolarů. Očekává se, že projekt přiláká až 150 miliard dolarů investic a přispěje k likviditě egyptské ekonomiky.

5. Jaký díl zisku z projektu Ras El-Hikma obdrží Egypt?
Egypt obdrží 35 procent zisku z projektu Ras El-Hikma.

6. Co kleslo ocenění Egypta podle agentury Fitch Ratings?
Ocenění Egypta za dlouhodobé zahraniční měnové výchozí skóre (IDR) bylo sníženo na „B-“ ze „B“ se stabilním výhledem. Toto ocenění je přičítáno zvýšenému riziku vnějšího financování, makroekonomické stabilitě a vysoké vládní zadluženosti.

Důležité termíny:

– Írán – země v Blízkém východě
– Izrael – země v Blízkém východě
– Ras al-Hikma – město v Egyptě
– Suezský průplav – umělý vodní kanál v Egyptě, který spojuje Středozemní moře a Rudé moře
– Fitch Ratings – ratingová agentura zabývající se hodnocením bonity a rizika investicních instruementů
– Směnný kurz – poměr, podle kterého se jedna měna mění za druhou měnu
– Emiráty – federativní stát v Perském zálivu

Sugerované související odkazy:

Fitch Ratings
Webová stránka Suezského průplavu