Podpora místního žurnalismu

Přispěvatelé k The Daily Memphian pomáhají financovat naši neziskovou redakci téměř 40 místních novinářů a více než 20 externistů, kteří pracují nonstop na zpravodajství o otázkách ovlivňujících naši komunitu. Předplatné – a také dary – rovněž pomáhají financovat naše programy přístupu komunity, které poskytují bezplatný přístup do škol K-12, komunitních organizací a mnoho dalšího. Děkujeme vám, že děláte naši práci možnou.

Rozhodující podpora místních novinářů

Investoři do Daily Memphian pomáhají financovat naše neziskové novinářské oddělení, které se skládá téměř ze 40 místních novinářů a více než 20 externistů. Tito pracovníci neúnavně pokrývají otázky, které ovlivňují naši komunitu, a naše předplatné a dary jim umožňují pokračovat ve své práci. Peníze také přispívají k financování programů, které poskytují bezplatný přístup ke K-12 školám, komunitním organizacím a dalším. Jsme vám vděčni za to, že nám pomáháte.

  • Co je The Daily Memphian?: The Daily Memphian je nezisková redakce zaměřená na zpravodajství o otázkách ovlivňujících komunitu.
  • Kdo financuje The Daily Memphian?: The Daily Memphian je financována pomocí příspěvků od přispěvatelů, kteří předplácejí nebo darují peníze. Tato peněžní podpora umožňuje zaměstnání téměř 40 místních novinářů a více než 20 externistů.
  • Proč je důležité podporovat místní novináře?: Místní novináři jsou klíčovou součástí poskytování objektivního a důvěryhodného zpravodajství o dění ve společnosti. Podpora místních novinářů umožňuje pokrytí důležitých otázek a událostí, které ovlivňují naši komunitu, a přispívá k transparentnosti a informovanosti veřejnosti.
  • Co je předplatné?: Předplatné je způsob, jak podpořit The Daily Memphian a získat přístup k jejich zpravodajství. Předplatitelé platí pravidelné členské poplatky a výnosy z předplatného se používají k financování redakce a přístupu komunity.
  • Jaké další programy poskytuje The Daily Memphian?: The Daily Memphian také provozuje programy přístupu ke K-12 školám, komunitním organizacím a dalším, které zahrnují bezplatný přístup a podporu. Tímto způsobem se angažuje ve společnosti a podporuje informovanost a vzdělání.

Děkujeme vám, že nám pomáháte podporovat místní novináře a umožňujete nám pokračovat v naší misi informovat a angažovat komunitu. Pro další informace navštivte The Daily Memphian.