Propojení regionálního cestovního ruchu je přínosné pro Bhútán, Nepál, Indii a Bangladéš

V březnu letošního roku navštívil bhútánský premiér Tshering Tobgay Indii, kde se zúčastnil akce “Rozšiřující obzory cestovního ruchu mezi Indií a Bhútánem”, kterou organizovala Federace indických obchodních a průmyslových komor (FICCI). Na této akci vedoucí představitel indického průmyslu vznesl nejen otázku bilaterální spolupráce v cestovním ruchu mezi Indií a Bhútánem, ale také přítomnost světlých vyhlídek pro spolupráci v rámci mnohostranného a regionálního cestovního ruchu v zemích Jižní Asie.

Předseda výboru pro cestovní ruch a kulturu FICCI, Dipak Deva, prohlásil: “Rád bych také doporučil zemím v regionu – Bhútánu, Nepálu, Srí Lance a Indii – aby se spojily se svými krásnými turistickými zdroji a propagovaly je jako region. Tím pomůžeme přilákat velký podíl na světovém trhu cestovního ruchu a přispějeme k růstu našich ekonomik z hlediska investic a zaměstnanosti.”

Tobgay tuhle myšlenku přijal vřele a okamžitě ji podpořil, říkaje: “Pan Deva navrhuje, abychom vytvořili [cestovní] balíčky pro Bangladéš, Nepál, Bhútán a Indii. Hotovo. Hotovo. Hotovo.”

Premiér Tobgay byl také pozitivní vůči Devově návrhu na zlepšení e-vízových politik. Premiér uvedl, že se již pracuje na tom, aby byly pro turisty přívětivé on-arrival a online vízové služby.

Tobgayův nadšený postoj vůči regionálnímu propojení cestovního ruchu měl okamžité dopady v rámci experty turismu v Nepálu. Basudev Baral, nepálský podnikatel v cestovním ruchu z města Dharan, jenž je vzdálené jen několika hodin jízdy od bhútánské hranice s Indií, mi řekl: “Pokud Bhútán otevře zelenou pro regionální cestovní ruch, bude to pro podnikatele v cestovním ruchu zemí BBIN (Bangladéš, Bhútán, Indie a Nepál) znamenat hodně.” Podle Barala by regionální balíčky představovaly konkurenční výhodu pro všechny provozovatele cestovního ruchu v regionu, oslovující jak domácí, tak zahraniční cílové skupiny. Tato Baralova analýza byla potvrzena téměř všemi vůdci turismu a odborníky v Nepálu.

Dipak Deva na téže akci v Dillí vznášel i další otázky týkající se přímých zahraničních investic (FDI). “Pokud Bhútán povolí FDI v sektoru turismu, zajistí to, že na místě bude velký tým odborníků, kteří budou trénováni k poskytování bezproblémových a kvalitních zážitků našim zákazníkům cestujícím přes Indii a Bhútán,” argumentoval Deva. “Srí Lanka je dobrým příkladem. Nemusíte poskytnout 100% FDI, oni dávají 40% FDI a viděli okamžité výsledky.”

Nepál, Indie a Bhútán všechny představují krajinu ve Vysokých horách Himálají, která nabízí turistům podobné a přesto unikátní prvky himálajské přírody, kultury a dobrodružství. Kombinovaný cestovní balíček, který by umožňoval návštěvu těchto zemí, by mohl být pro světové cestovatele neodolatelný.

Nicméně podle Světové banky je “Jižní Asie jednou z nejméně integrovaných regionů na světě.” V rámci Jižní Asie je BBIN také nejméně propojeným subregionem. Přestože jsou členy iniciativy Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) a Jihoasijské asociace pro regionální spolupráci (SAARC), země BBIN se ještě plně neintegrovaly na ekonomickém poli.

Kvůli překážkám v propojenosti v regionu je cestování z Káthmándú do Bangkoku jednodušší než cestování z Káthmándú do Thimphu. Koridor cestovního ruchu mezi zeměmi BBIN by mohl pomoci řešit tyto problémy. Navrhované propojení cestovního ruchu mezi zeměmi BBIN by tedy mohlo být výborným začátkem pro propojení subregionů – situace, ze které by těžily všechny čtyři země.

Pro Indii může tento regionální cestovní ruch ukázat její vůdčí roli v propojování regionálních zemí v jejím okolí. Pro Bhútán může toto být příležitostí jak na získání regionálních příjmů v cestovním ruchu, tak na představení jeho pověsti země s negativním uhlíkovým stopem a ekologicky uvědomělé identity světu. Stejně tak by to bylo pro něj jedním z klíčových prvků v jeho vizi Gelephu Mindfulness City, které si klade za cíl být regionálním hospodářským a spirituálním centrem.

Pro Nepál a Bangladéš by nabídnutí regionálních turistických balíčků mohlo pomoci zvýšit návštěvnost turistů a tím i příjmy. Návštěvník každé země BBIN by se mohl rozhodnout prodloužit svou návštěvu a zahrnout do ní i další země na několik dnů, což by vedlo k růstu příjmů z cestovního ruchu.

Regionální dohoda v cestovním ruchu by musela překonat některé překážky, které sužují propojenost mezi zeměmi BBIN, včetně obav z možných bezpečnostních hrozeb a citlivostí národnosti. Avšak země mohou spolupracovat na zpravodajství a sdílení informací ke zmírnění hrozeb a mohou být použity moderní technologie a procesy kontroly ke zvládnutí potenciálních problémů. Jako největší země v regionu může Indie převzít vůdčí roli v této oblasti.

FAQ:

1. Co je cílem akce “Rozšiřující obzory cestovního ruchu mezi Indií a Bhútánem”?
Cílem této akce je posílit bilaterální spolupráci v cestovním ruchu mezi Indií a Bhútánem a také podpořit mnohostranný a regionální cestovní ruch v zemích Jižní Asie.

2. Jakou výhodu by měly regionální balíčky přinést provozovatelům cestovního ruchu v regionu?
Regionální balíčky by představovaly konkurenční výhodu pro všechny provozovatele cestovního ruchu v regionu, oslovující jak domácí, tak zahraniční cílové skupiny.

3. Jaké jsou přínosy regionálního propojení cestovního ruchu mezi zeměmi BBIN?
Regionální propojení cestovního ruchu mezi zeměmi BBIN by mohlo vést k zvýšení návštěvnosti turistů a tím i příjmů. Tato dohoda by mohla také ukázat Indii jako vůdčího hráče v regionálním propojování zemí v jejím okolí a Bhútánu poskytnout příležitost k získání regionálních příjmů v cestovním ruchu a představení jeho pověsti země s negativním uhlíkovým stopem. Pro Nepál a Bangladéš by to byla příležitost zvýšit návštěvnost turistů a tím i příjmy.

4. Jaké jsou překážky pro regionální propojení mezi zeměmi BBIN?
Překážky pro regionální propojení mezi zeměmi BBIN zahrnují obavy z bezpečnostních hrozeb a citlivostí národnosti. Avšak pomocí zpravodajství, sdílení informací a použitím moderní technologie a procesů kontroly je možné tyto problémy zvládnout. Indie by jako největší země v regionu mohla převzít vůdčí roli v této oblasti.

5. Jaká je současná situace v cestovním ruchu mezi zeměmi BBIN?
Současná situace v cestovním ruchu mezi zeměmi BBIN je nevyhovující a propojenost mezi těmito zeměmi je nedostatečná. Cestování z jedné země do druhé je často složité a nepříjemné. Regionální dohoda v cestovním ruchu by mohla pomoci tuto situaci zlepšit.

6. Jakou roli může hrát Bhútán v regionálním propojení cestovního ruchu?
Bhútán může hrát důležitou roli v regionálním propojení cestovního ruchu, jak na získání regionálních příjmů v cestovním ruchu, tak na představení jeho pověsti země s negativním uhlíkovým stopem a ekologicky uvědomělé identity světu. Bhútán by se také mohl stát klíčovým prvkem v jeho vizi Gelephu Mindfulness City, které si klade za cíl být regionálním hospodářským a spirituálním centrem.