Pensacola International Airport Assistant Director Named Tourism Director for Naples, Marco Island, Everglades CVB

Jay Tusa, assistant airport director for strategy and development at Pensacola International Airport, has been chosen as the new tourism director for the Naples, Marco Island, Everglades Convention & Visitors Bureau (CVB). With over 25 years of experience in the travel industry, Tusa will assume his new role on March 25.

As the tourism director, Tusa will be responsible for overseeing destination management, strategic planning, and engagement initiatives aimed at promoting the region’s tourism offerings. His previous position at Pensacola International Airport involved planning initiatives that focused on economic growth and the promotion of sustainable tourism within the area.

Tusa’s appointment as the tourism director presents an exciting opportunity for the Naples, Marco Island, and Everglades CVB. With his extensive experience in the travel industry, Tusa brings a wealth of knowledge and expertise to the position. His strategic planning skills will be instrumental in driving tourism growth and ensuring the sustainable development of the region’s attractions.

The Naples, Marco Island, and Everglades area is known for its natural beauty and diverse tourist attractions. From stunning beaches to vibrant wildlife, the region offers a range of experiences for visitors to enjoy. With Tusa at the helm, the CVB is well-positioned to enhance the region’s tourism offerings and attract an even larger number of visitors.

Tusa’s appointment reflects the CVB’s commitment to promoting the region as a premier tourist destination. By leveraging his expertise and leadership, the CVB aims to strengthen partnerships and create innovative initiatives that will elevate the tourism industry in Naples, Marco Island, and the Everglades.

Overall, Tusa’s new role as the tourism director for the Naples, Marco Island, and Everglades CVB signals a positive step towards further growth and development in the region’s tourism sector. With his experience and dedication, Tusa is poised to make a significant impact on the success of the CVB and the overall visitor experience in this beautiful part of Florida.

Jay Tusa, asistent ředitele letiště pro strategii a rozvoj na mezinárodním letišti Pensacola, byl jmenován novým ředitelem turistiky pro Convention & Visitors Bureau (CVB) v Neapoli, Marco Islandu a Everglades. S více než 25letými zkušenostmi v cestovním průmyslu nastoupí Tusa do své nové role dne 25. března.

Jako ředitel turistiky bude Tusa zodpovědný za řízení cílů cestovního ruchu, strategického plánování a angažovaností zaměřenou na propagaci turistických nabídek regionu. Jeho předchozí pozice na mezinárodním letišti Pensacola se věnovala plánovacím iniciativám zaměřeným na ekonomický růst a propagaci udržitelného cestovního ruchu v této oblasti.

Jmenování Tusy ředitelem turistiky představuje vzrušující příležitost pro CVB v Neapoli, na Marco Islandu a v Everglades. S jeho rozsáhlými zkušenostmi v cestovním průmyslu přináší Tusa na tuto pozici bohaté znalosti a odbornost. Jeho dovednosti strategického plánování budou klíčové pro podporu růstu cestovního ruchu a zajištění udržitelného rozvoje atraktivit regionu.

Oblast Neapol, Marco Island a Everglades je známá svou přírodní krásou a různorodými turistickými atrakcemi. Od úchvatných pláží po pestrou divokou přírodu nabízí region širokou škálu zážitků, které mohou návštěvníci využít. S Tusou ve vedení je CVB dobře postaveno k tomu, aby zvýšilo atraktivitu turistických nabídek regionu a přilákalo ještě větší počet návštěvníků.

Jmenování Tusy odráží závazek CVB propagovat region jako přední turistickou destinaci. Využitím jeho odbornosti a vedení si CVB klade za cíl posílit partnerství a vytvořit inovativní iniciativy, které budou posilovat cestovní ruch v Neapoli, na Marco Islandu a v Everglades.

Celkově řečeno, nová role Tusy jako ředitele turistiky pro CVB v Neapoli, na Marco Islandu a v Everglades signalizuje pozitivní krok směrem k dalšímu růstu a rozvoji turistického sektoru v této oblasti. S jeho zkušenostmi a oddaností je Tusa připraven udělat významný vliv na úspěch CVB a celkový zážitek návštěvníků v této krásné části Floridy.

Definitions:
CVB – Convention & Visitor’s Bureau: orgán odpovědný za propagaci turistických nabídek a informací o daném místu nebo regionu.
Everglades – velká subtropická divočina na jihu Floridy, známá svou jedinečnou faunou a flórou.
Pensacola International Airport – mezinárodní letiště v Pensacole na Floridě.

Suggested related links:
Oblast Paradise Coast
Region Naples na Visit Florida
Národní park Everglades