Maldivian Tourism Organization Launches Initiatives to Attract Indian Tourists

After facing criticism due to derogatory comments made by Maldivian officials against India and Prime Minister Narendra Modi, the Maldives is taking steps to entice Indian tourists back to its shores. The Maldives Association of Travel Agents and Tour Operators (MATATO) has recently announced its plans to conduct roadshows across major cities in India. This move comes after discussions with India’s High Commissioner in the Maldives, Munu Mahawar, to explore ways of enhancing travel and tourism cooperation between the two nations.

The negative response to Prime Minister Modi’s sharing of images and videos of the picturesque Lakshadweep Islands led to a decline in Indian travelers visiting the Maldives. Many Indian tourists, including celebrities, canceled their reservations and decided not to visit the country. As a result, India’s ranking as a visitor country dropped from the top spot to fifth and is currently at sixth after January.

According to statistics from the Maldives’ Ministry of Tourism, China is leading in terms of tourist arrivals with 71,995 visitors, followed by the United Kingdom, Russia, Italy, Germany, and India. However, India remains an important market for the Maldivian tourism industry.

MATATO aims to collaborate closely with the Indian High Commission in the Maldives to strengthen tourism initiatives. They are planning to launch comprehensive roadshows in key Indian cities and facilitate influencer and media familiarization trips to the Maldives in the coming months. These efforts are expected to promote the Maldives as a premier travel destination.

The Maldives Association of Travel Agents and Tour Operators emphasizes its commitment to fostering robust tourism ties between the Maldives and India. They believe that this collaboration will pave the way for transformative partnerships and sustainable growth in the region’s tourism sector.

Despite previous diplomatic tensions, the Maldives President Mohamed Muizzu has announced that all Indian military personnel will be repatriated by May 10, indicating a willingness to improve relations between the two countries.

Následující článek informuje o krocích poškozeného Maldivského zájmu na přilákání indických turistů na své břehy. Asociace cestovních agentur a touroperátorů Maldiv MATATO nedávno oznámila své plány uspořádat roadshow ve velkých indických městech. K tomuto kroku došlo po jednáních s indickým velvyslancem na Maledivách, Munu Mahawarem, které měla za cíl zkoumat možnosti pro posílení spolupráce v cestovním ruchu mezi oběma zeměmi.

Negativní reakce na sdílení obrázků a videí maledivskými úředníky, které se týkaly malebných Lakshadweepských ostrovů indickým premiérem Narendrou Modim, vedla ke snížení počtu indických turistů, kteří navštěvovali Maledivy. Mnoho indických turistů, včetně celebrit, zrušilo své rezervace a rozhodlo se necestovat do země. Výsledkem je, že Indie se posunula ze prvního místa a nyní se nachází na šestém místě, hned potom, co byla na pátém místě.

Podle statistik maldivského ministerstva turistiky je Čína na prvním místě v počtu příchozích turistů s 71 995 návštěvníky, následovaná Spojeným královstvím, Ruskem, Itálií, Německem a Indií. Indický trh však zůstává pro maledivský cestovní ruch důležitý.

MATATO se snaží úzce spolupracovat s Indickou vysokou komisí na Maledivách, aby posílila turistické iniciativy. Plánují uskutečnit rozsáhlé roadshow v klíčových indických městech a usnadnit návštěvy influencerů a médií na Maledivách v nadcházejících měsících. Očekává se, že tyto aktivity pomohou propagovat Maledivy jako přední cestovní destinaci.

Asociace cestovních agentur a touroperátorů Maldiv zdůrazňuje svou závaznost v rozvoji pevných turistických vazeb mezi Maldivami a Indií. Věří, že tato spolupráce otevře cestu pro transformační partnerství a udržitelný růst v regionu cestovního ruchu.

Přes předchozí diplomatické napětí oznámil maldivský prezident Mohamed Muizzu, že všichni indičtí vojáci budou repatriováni do 10. května, což naznačuje snahu zlepšit vztahy mezi oběma zeměmi.