Zvýšení turismu ve Velkém býčím hrabství ovlivnilo spolupráce komor a Fam Tours

Nový zpráva o zvýšení turismu ve Velkém býčím hrabství ukazuje dramatický nárůst příjmů z přímého cestovního ruchu. V období od roku 2014 do roku 2023 se příjmy z turismu zvýšily o téměř 12 milionů dolarů. V roce 2014 dosáhla výše přímých příjmů ze cestovního ruchu v hrabství 28,4 milionu dolarů; v roce 2022 to bylo 38 milionu dolarů a v roce 2023 dokonce 40,1 milionu dolarů.

Spolupráce mezi hrabstvím a třemi komorami ve Velkém býčím hrabství je jedním z hlavních faktorů přispívajících k tomuto zvýšení. Hrabství pomohlo financovat dvě celostránkové reklamy v turistickém průvodci kanceláře pro turistiku Wyomingu. Tyto reklamy propagují Velké býčí hrabství jako atraktivní cíl pro turisty, zejména pro ty, kteří chtějí navštívit Yellowstone.

Dalším faktorem je Fam Tours, které jsou organizovány Kanceláří pro turistiku Wyomingu. Tato akce přitahuje operátory z celého světa do Wyomingu s cílem přesvědčit je, aby přivedli své vlastní skupiny turistů do Wyomingu v budoucnosti. Tuto akci navštívila také ředitelka obchodní komory Lovell, která propaguje Velké býčí hrabství mezinárodním průvodcům. Její zpráva o hrabství, které nabízí přírodní krásy, jako jsou hory, lodní výlety, turistické stezky, cyklistika, rybaření a další, bez velkého shluku turistů a vysokých cen, zaujala mnoho průvodců.

Dalším faktorem je také spolupráce mezi komorami a Kanceláří pro turistiku Wyomingu. Jim Wollenburg, Senior Manažer Globálních partnerství, se pravidelně zdržuje ve Velkém býčím hrabství a komory ho provázejí po zajímavých místech, jako je Wardellova přehrada, stopa dinosaurů v Red Gulch, Bridgerská stezka, Letecké muzeum a hasičské letectví, lodní molo v Basinu, vodopád Five Springs Waterfall a Medicine Wheel.

Tato zpráva také uvádí, že největší část výdajů turistů ve Velkém býčím hrabství tvoří náklady na stravování a nákupy v obchodech. Přibližně 8 milionů dolarů bylo utraceno v restauracích a 3,6 milionu dolarů v potravinářských obchodech. Obchody s oděvy a dalšími zbožím pak získaly přibližně 4,5 milionů dolarů z cestovních výdajů.

Celkově lze říci, že spolupráce mezi komorami, Kanceláří pro turistiku Wyomingu a akce jako Fam Tours jsou klíčovými faktory zvýšení turismu ve Velkém býčím hrabství. Tato spolupráce přispívá k ekonomickému růstu hrabství a podpoře místních podniků.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Jaký byl nárůst příjmů z turismu ve Velkém býčím hrabství od roku 2014 do roku 2023?
Příjmy z turismu ve Velkém býčím hrabství se od roku 2014 do roku 2023 zvýšily o téměř 12 milionů dolarů. V roce 2014 činily přímé příjmy 28,4 milionu dolarů, v roce 2022 dosáhly 38 milionů dolarů a v roce 2023 dosáhly dokonce 40,1 milionu dolarů.

2. Jak tlumočí článek nárůst příjmů z turismu ve Velkém býčím hrabství?
Spolupráce mezi hrabstvím a třemi komorami ve Velkém býčím hrabství, stejně jako akce jako Fam Tours a reklamy v turistických průvodcích, jsou hlavními faktory přispívajícími k zvýšení turismu ve Velkém býčím hrabství. Tyto opatření přitahují turisty a přispívají ke zvýšení příjmů z turismu.

3. Co je to Fam Tours?
Fam Tours jsou akce, které jsou organizovány Kanceláří pro turistiku Wyomingu. Tato akce přitahuje operátory z celého světa do Wyomingu s cílem přesvědčit je, aby přivedli své vlastní skupiny turistů do Wyomingu v budoucnosti. Fam Tours tak přispívají ke zvýšení turismu ve Velkém býčím hrabství.

4. Které faktory přispívají k zvýšení turismu ve Velkém býčím hrabství?
Spolupráce mezi komorami, Kanceláří pro turistiku Wyomingu a akce jako Fam Tours jsou klíčovými faktory zvýšení turismu ve Velkém býčím hrabství. Tyto opatření pomáhají propagovat hrabství jako atraktivní cíl pro turisty a přitahují turisty z celého světa.

5. Jaké jsou největší části výdajů turistů ve Velkém býčím hrabství?
Největší část výdajů turistů ve Velkém býčím hrabství tvoří náklady na stravování a nákupy v obchodech. Přibližně 8 milionů dolarů bylo utraceno v restauracích, 3,6 milionu dolarů v potravinářských obchodech a obchody s oděvy a dalšími zbožím získaly přibližně 4,5 milionů dolarů z cestovních výdajů.

6. Jaká je celková významnost spolupráce mezi komorami a Kanceláří pro turistiku Wyomingu?
Spolupráce mezi komorami a Kanceláří pro turistiku Wyomingu je klíčová nejen pro zvýšení turismu ve Velkém býčím hrabství, ale také pro ekonomický růst hrabství a podporu místních podniků.

Další informace:
Wyoming Tourism