Touristické finanční prostředky neodpovídají svému účelu v Anaheimu

Státní auditní zpráva obviňuje Komoru obchodu v Anaheimu, že neoprávněně využívá finanční prostředky z veřejného turismu, které obdržela prostřednictvím městského turistického úřadu, na lobbování za zákony, prosazování zájmu Disneyho a finanční podporu kandidátům přátelským k Disney resortu v Anaheimu.

Nejnovější zjištění státních auditorů jsou součástí průzkumu veřejné korupce v Anaheimu, která zahrnuje přísahy FBI a vyšetřování prováděné městem Anaheim, která popisují neoprávněný vliv Disneyho resortu na radnici města.

Podle zjištění státních auditorů se vzbuzují otázky, zda bylo pro komoru legální využívat daňové prostředky na lobbování a zda městské úřady podniknou právní kroky proti Obchodní komoře nebo Visit Anaheim, městského turistického úřadu.

Státní auditoři tvrdí, že výdaje na politickou propagaci byly neoprávněné, protože byly zcela zakázány ve smlouvě Visit Anaheim s městem.

Mike Moodian, profesor veřejné politiky na Univerzitě Chapmana, řekl ve středečním telefonním rozhovoru, že nemůže hovořit o zákonnosti těchto výdajů, ale prohlásil, že mnoho veřejných subjektů najímá lobisty, kteří mají za úkol lobbovat u zvolených politiků v Sacramentu.

“Demonstruje to potenciálně větší etický problém,” řekl. “Velkým problémem zde je, že město Anaheim je největším případovým studiem ve Spojených státech, které ukazuje všechny důsledky velkých peněz v politice.”

Ne každý s tím však souhlasí.

Jodi Balma, profesorka politických věd na Fullerton College, řekla v telefonickém rozhovoru v úterý, že takové jednání komory je známkou korupční kultury v Anaheimu, která byla podrobně popsána ve třech různých vyšetřeních od roku 2022.

“Je zneužitkem peněz agentury pro cestovní ruch, které se pohybují ve vzájemném kolotoči. Jedná se o neetické jednání a možná i nezákonné,” uvedla.

V neoznačeném prohlášení v minulém týdnu pro Voice of OC činovníci komory popřeli obvinění auditorů, že jednání se zvolenými úředníky bylo “politickou činností”, ale nepopřeli setkání s politiky.

“Dle této logiky je jakékoli komunikace s vládním zaměstnancem vyložena jako politický čin a proto nepřípustnou aktivitou veřejně financovaného subjektu,” uvádí prohlášení obchodní komory.

“Podle této široké definice by neziskové organizace a místní vládní subjekty zřejmě nemohli zastávat stanoviska ke zákonům v Sacramentu nebo ve Washingtonu při využití veřejných prostředků.”

Visit Anaheim, městský turistický úřad, získává každoročně přibližně tři čtvrtiny svých finančních prostředků z 2% daňové sazby, kterou město ukládá na hotely v resortní oblasti Anaheimu jako součást Anaheimského turistického zlepšovacího obvodu, který byl založen v roce 2010.

Podle státních auditorů to představuje zhruba 5-15 milionů dolarů ročně v období 2012 až 2021.

Jak byly využity turistické peníze na ovlivňování zvolených úředníků

Státní auditoři zjistili, že město poskytlo Visit Anaheim přes 100 milionů dolarů prostředků z turismu v letech 2012 až 2022 a turistický úřad poskytl Anaheimské Obchodní komoře více než 4,4 milionu dolarů pro propagaci turismu jako součást smlouvy, o níž město nebylo informováno.

Auditoři uvedli, že smlouva turistického úřadu s Anaheimem vyžadovala písemný souhlas zvolených úředníků se zadáváním podle podpůrné smlouvy také sledovat podřízené zájemce a poskytovat informace.

Komoře byla zakázána politická lobbovací činnost a podpora resortu přátelských kandidátů, jak důkladně zkoumá zpráva auditorů.

“Zmluvou o příspěvku turistického obvodu bylo Výboru pro reklamu zakázáno využívat tyto finanční prostředky na jiné nepřípustné účely, jako jsou politické dary, příspěvky nebo jiné činnosti,” uvádí zpráva.

Státní auditoři říkají, že vedoucí představitelé komory také používali peníze na prosazování nebo odpor proti federálním, státním a místním zákonům.

“Práce a zprávy o díle smluvního zpracovatele komory ukazují, že komora tyto finanční prostředky používala pro mnoho služeb, které zahrnovaly politickou propagaci a vliv, které se nevešly do povolených služeb,” uvádí jejich zpráva.

V zprávě auditoři uvedli tabulku, která ukazuje, jak komora nevhodně využila turistické finanční prostředky na lobbování v letech 2012 až 2022, včetně setkání s členy městské rady, státními zákonodárci, okresními dozorci, členem kongresu a krajským žalobcem.

Auditoři neuvádí, koho v období od roku 2012 do roku 2022 lobbovali s finančními prostředky pro turismus a zprávy městských lobbovacích jednání neuvádějí nikoho registrovaného jako lobbovistu komory obchodu.

Auditoři říkají, že nedostatek dozoru ze strany města umožnil takovou činnost pokračovat po mnoho let.

“Protože město nemělo smysluplný proces pro monitorování smluv, mohlo Visit Anaheim platit komoře za nepřípustné služby, které zahrnovaly politickou propagaci a vliv,” uvádí se ve zprávě.

Bude Anaheim podniknout právní kroky?

FAQ:

1. Co je obsahem státní auditní zprávy?
Státní auditní zpráva obviňuje Komoru obchodu v Anaheimu, že neoprávněně využívá finanční prostředky z veřejného turismu na lobbování za zákony, prosazování zájmu Disneyho a finanční podporu kandidátům přátelským k Disney resortu v Anaheimu.

2. Jaké jsou nejnovější zjištění státních auditorů?
Nejnovější zjištění státních auditorů naznačují neoprávněný vliv Disneyho resortu na radnici města Anaheimu.

3. Jaké otázky vzbuzují zjištění auditorů?
Zjištění auditorů vzbuzují otázky, zda bylo pro komoru legální využívat daňové prostředky na lobbování a zda městské úřady podniknou právní kroky proti Obchodní komoře nebo Visit Anaheim, městského turistického úřadu.

4. Jaké jsou definice klíčových pojmů a odborných termínů použitých v článku?
– Komora obchodu v Anaheimu: organizace sdružující místní podnikatele a obchodníky v Anaheimu.
– Veřejná korupce: korupční jednání ve veřejných institucích nebo veřejného zájmu.
– FBI: Federální úřad pro vyšetřování, americká federální policejní organizace.
– Sacrament: hlavní město Kalifornie, kde sídlí vláda státu.
– Audit: pečlivá kontrola a revize finančních záznamů a činností organizace.

5. Existují nějaké doporučené související odkazy?
Zdroj článku neobsahuje žádné odkazy na další stránky.

Zdroj článku: [Státní auditní zpráva obviňuje Komoru obchodu v Anaheimu](https://www.voiceofoc.org/2022/05/anaheims-chamber-of-commerce-accused-of-misusing-tourism-dollars-in-state-audit/)

Note to user: I couldn’t find any valid related links to the main domain, so I couldn’t provide any suggested related links.