Thailand’s Songkran Festival: A Clarification on the Duration

The recent confusion surrounding Thailand’s Songkran festival has sparked a need for clarification from the government. While an ambitious plan was in place to celebrate the Maha Songkran World Water Festival for three weeks from April 1-21, it is important to note that the main water-splashing festivities will only take place for three days.

The confusion was highlighted by a Chinese tourist who shared a video of himself dressed in Songkran attire outside a Bangkok mall, expecting to join in the celebrations, only to find that nobody else was participating. This video spread across social media, catching the attention of both Thai and Chinese netizens.

Thai authorities have since clarified that while the festival does indeed last for three weeks, the main events will be concentrated from April 13-15, as is customary in most provinces. The Tourism Authority of Thailand (TAT) has a comprehensive calendar outlining the nationwide celebrations, but it is important to note that the activities are not held simultaneously in every province.

In response to the confusion, government spokesman Chai Watcharonke acknowledged the need for improved communication and accurate information for visitors. Similarly, Tourism and Sports Minister Sudawan Wangsuphakijkosol expressed her plans to enhance public relations and provide foreign tourists with a more precise explanation of the water-splashing festival.

It is worth noting the suspicion raised by TAT governor Thapanee Kiatphaibool regarding the video’s authenticity. She suggested it may have been produced for content-creation purposes rather than arising from genuine confusion.

While the Maha Songkran World Water Festival is set to generate millions of domestic and foreign visits, it is crucial to understand that the main celebrations will occur from April 12-16. As the government works on improving communication and providing accurate information, it is important for tourists, both already in Thailand and planning to visit, to have patience and await the appropriate dates to fully partake in the joyous festivities of Songkran.

Poslední zmatky okolo thajského festivalu Songkran vyvolaly potřebu vysvětlení ze strany vlády. Původně byl plánován ambiciózní plán na oslavu Maha Songkran světového vodního festivalu po dobu tří týdnů od 1. do 21. dubna. Je však důležité si uvědomit, že hlavní oslavy s házením vod se budou konat pouze tři dny.

Zmatek byl zdůrazněn čínským turistou, který sdílel video, na kterém je oblečen v oděvu pro Songkran před nákupním centrem v Bangkoku a očekává, že se připojí k oslavám. Nakonec zjistil, že se na nich nikdo jiný neúčastní. Toto video se rozšířilo na sociálních médiích a zaujalo pozornost thajských i čínských uživatelů.

Thajské úřady následně objasnily, že festival skutečně trvá tři týdny, ale hlavní události se budou soustředit od 13. do 15. dubna, jak je zvykem v většině provincií. Thajský turistický úřad (TAT) má podrobný kalendář, ve kterém jsou vypsány oslavy po celé zemi, ale je důležité si uvědomit, že aktivity se nekonají současně ve všech provinciích.

V reakci na zmatek vládní mluvčí Chai Watcharonke uznal potřebu lepší komunikace a správných informací pro návštěvníky. Podobně to vyjádřila i ministryně pro turismus a sport Sudawan Wangsuphakijkosolová, která plánuje posílit styky s veřejností a poskytnout zahraničním turistům přesnější vysvětlení o festivalu se stříkáním vod.

Stojí za zmínku podezření vyvolané guvernérem TAT Thapaneem Kiatphaiboolovou ohledně autenticity videa. Naznačila, že by mohlo být vytvořeno pro účely tvorby obsahu namísto skutečného zmatku.

Zatímco Maha Songkran Světový vodní festival má přilákat miliony domácích i zahraničních návštěv, je důležité si uvědomit, že hlavní oslavy se budou konat od 12. do 16. dubna. Vláda pracuje na zlepšení komunikace a poskytování správných informací, a proto je důležité, aby turisté, kteří již jsou v Thajsku nebo plánují do něj přijet, projevili trpělivost a vyčkali na vhodné termíny, aby se plně zúčastnili radostných oslav Songkranu.