Obnova spirituálního turismu v Uttarpradéši

Přispívajícím faktorem k obnově turismu v indickém státě Uttarpradéš je využití potenciálu duchovního turismu, který byl podle předchozích vlád státu naprosto zanedbán. Tuto skutečnost zdůraznil předseda vlády Yogi Adityanath během rozpočtové debaty v legislativním shromáždění státu v sobotu.

Nová vláda se rozhodla přidělit finanční prostředky na rozvoj duchovních center jako jsou Ayodhya, Káší, Mathura-Vrindávan, Baršána, Gokul, Govardhan, Naimišaranya, Vindhyavasini Dham, Devipatan Dham, Nath Corridor (Bareilly) a Čitrakút. V rámci programu “Fond na podporu cestovního ruchu předsedy vlády” byly vyčleněny prostředky v rozpočtu na rozvoj každého náboženského místa ve všech volebních obvodech, upozornil Adityanath.

Cílem státní vlády je také uspořádat Kumbh Mela v Prayagraji v roce 2025, které by předčilo dosavadní událost uskutečněnou v roce 2019. Na tento účel byly opět vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu. Navíc byly alokovány finanční prostředky na vybudování Kumbh muzea v Prayagraji.

Předseda vlády se také zmiňoval o předchozí vládě Samajwadi strany (SP), která podle něj pro Mathura-Vrindávan neudělala nic. Byla dokonce vyděšena z návštěvy těchto míst.

Tato snaha o obnovení spirituálního turismu přináší novou naději pro stát Uttarpradéš a nabízí zážitky a příležitosti pro věřící a turisty z celé země i ze zahraničí. Rozvoj těchto duchovních center v tomto období obnovy bude mít pozitivní dopad na místní ekonomiku a zaměstnanost.

FAQ:

1. Co je duchovní turismus?
Duchovní turismus je forma cestování, která se zaměřuje na návštěvu a poznávání duchovních center, svatých míst a náboženských památek.

2. Jaký je potenciál duchovního turismu v indickém státě Uttarpradéš?
Potenciál duchovního turismu v Uttarpradéši je značný, avšak byl dosud zanedbáván. Využití tohoto potenciálu by mohlo přispět k obnově turismu v tomto státě.

3. Jaká místa v Uttarpradéši jsou vybrána pro rozvoj duchovního turismu?
Vybraná místa pro rozvoj duchovního turismu zahrnují Ayodhyu, Káší, Mathuru-Vrindávan, Baršánu, Gokul, Govardhan, Naimišaranju, Vindhyavasini Dham, Devipatan Dham, Nath Corridor (Bareilly) a Čitrakút.

4. Jaký je cíl státní vlády v Uttarpradéši?
Cílem státní vlády je nejen rozvoj duchovních center, ale také uspořádat v roce 2025 Kumbh Mela v Prayagraji, které by mělo být větší a lepší než předchozí Kumbh Mela uskutečněné v roce 2019.

5. Jaký je význam duchovního turismu pro místní ekonomiku a zaměstnanost?
Rozvoj duchovních center v Uttarpradéši podpoří místní ekonomiku prostřednictvím přílivu turistů a věřících. To může vytvořit nové příležitosti zaměstnání pro místní obyvatele.

Pro více informací se podívejte na [tento odkaz](https://www.uptourism.gov.in/cs)