Bali: A Changing Landscape for Travelers

In recent years, Bali has seen a significant increase in tourist prices, raising concerns about its affordability as a travel destination. The rising costs of visas, tourism taxes, hotels, and activities have led many to question the value that Bali now offers to travelers.

Flight tickets have also become a major concern for tourism leaders and government ministers in Indonesia. The price of airfare is a crucial factor in travel planning, both domestically and internationally. To ensure that travelers can still afford to visit, Indonesia’s Minister of Transportation, Budi Karya Sumadi, is exploring opportunities to revise the upper limit tariff rules for airplane tickets after the Eid holiday in 2024. The upper limit tariff is currently calculated based on factors such as fuel prices, leasing, and labor costs.

While Minister Sumadi has confirmed that an evaluation will take place, he emphasizes the importance of airlines adhering to existing airfare policies. Airlines exceeding the upper limit rates may face penalties. Furthermore, discussions are underway between Indonesia’s Minister for Tourism and Creative Economies and President Joko Widodo to address the rising domestic airfares impacting both domestic and international tourists. These increasing prices have forced domestic tourists to layover abroad before visiting Bali, and the rising fares are discouraging for Bali lovers considering combining their vacation with another Indonesian destination.

Implementing a new upper limit on airfares would help keep flight ticket prices affordable for international tourists. This would come as a significant relief for Bali lovers who return to the island each year and have seen travel costs skyrocket. Before the pandemic, visitors from countries like Australia, Europe, and North America enjoyed visa-free travel to Indonesia and a free 30-day stay. However, with over 90 countries requiring a visa on arrival at a cost of IDR 500,000 per 30-day stay, the expenses for Bali lovers have increased dramatically.

In addition to visa fees, tourists must also pay the mandatory tourism tax levy of IDR 150,000, which aims to preserve culture, the environment, and improve tourism services. For an average family of four, these additional costs have increased the cost of a Bali vacation by $165. While many tourists are willing to pay the tourism tax fee, others are reconsidering Bali as a vacation option due to these rising expenses.

Formal discussions regarding an upper tariff limit will take place after the Eid holiday, which will be observed from April 9th to April 15th. During this time, tourists should be aware that businesses and offices will be closed. Bali Immigration Offices have already announced that foreigners with expiring visas must submit their extension applications as soon as possible to avoid any issues. The office will reopen on April 16th, 2024.

V posledních letech se na Bali výrazně zvýšily cenové hladiny pro turisty, což vyvolává obavy o dostupnost této cestovní destinace. Růst nákladů na víza, turistické daně, hotely a aktivity vedl mnoho lidí k otázce, jakou hodnotu Bali nyní nabízí cestovatelům. Letenkové lístky se také staly hlavní starostí pro turistické představitele a vládní ministry v Indonésii. Cena letenek je klíčovým faktorem při plánování cesty, jak domácích, tak mezinárodních. Za účelem zajistění, aby si cestovatelé stále mohli dovolit Bali navštívit, zkoumá indonéský ministr dopravy Budi Karya Sumadi možnosti revize pravidel o horním limitu tarifů pro letenkové lístky po Svátku přestávky po svátku Eid v roce 2024. Horní limit tarifu je v současné době vypočítáván na základě faktorů, jako jsou ceny paliv, leasing a náklady na práci.

Zatímco ministr Sumadi potvrdil, že se uskuteční vyhodnocení, zdůrazňuje důležitost toho, aby letecké společnosti dodržovaly stávající předpisy týkající se ceny letenek. Letecké společnosti překračující horní sazby mohou čelit sankcím. Navíc probíhají diskuse mezi indonéským ministrem pro turismus a kreativní ekonomiku a prezidentem Joko Widodo, které se zabývají rostoucími domácími leteckými tarify, které ovlivňují jak domácí, tak zahraniční turisty. Tyto vzrůstající ceny donutily domácí turisty přistoupit před návštěvou Bali k přestupu v zahraničí a rostoucí sazby odrazují milovníky Bali, kteří zvažují spojení své dovolené s jinou indonéskou destinací.

Zavedení nového horního limitu na letenky by pomohlo udržet ceny letenek pro mezinárodní turisty dostupné. To by představovalo velkou úlevu pro milovníky Bali, kteří se na ostrov každý rok vrací a vidí, jak se cestovní náklady výrazně zvýšily. Před pandemií měli návštěvníci zemí jako Austrálie, Evropa a Severní Amerika možnost vstupu do Indonésie bez víza a bezplatného pobytu na 30 dní. Nicméně více než 90 zemí požaduje vízum na místě za cenu 500 000 IDR za 30denní pobyt, což výrazně zvyšuje náklady na dovolenou v Bali pro jejich milovníky.

Kromě vízových poplatků turisté také musí zaplatit povinnou turistickou daň ve výši 150 000 IDR, která má za cíl ochranu kultury, životního prostředí a zlepšení služeb v cestovním ruchu. Pro průměrnou čtyřčlennou rodinu tyto dodatečné náklady zvýšily náklady na dovolenou v Bali o 165 $. Zatímco mnoho turistů je ochotných zaplatit poplatek za turistickou daň, jiní se ptají, zda si Bali jako dovolenou stále mohou dovolit kvůli těmto rostoucím výdajům.

Formální jednání o horním limitu tarifů se uskuteční po svátku Eid, který se bude slavit od 9. dubna do 15. dubna. Během tohoto období by měli turisté vědět, že podniky a úřady budou zavřeny. Balijské imigrační úřady již oznámily, že cizinci s vypršelými vízy musí co nejdříve podat žádosti o prodloužení, aby se vyvarovali problémům. Úřad se znovu otevře 16. dubna 2024.