Vietnam Experiences Surge in Tourism During Tet Holiday

Data from the Vietnam National Authority of Tourism revealed a significant rise in tourism during the seven-day Tet holiday break from February 8th to 14th. Domestic tourist numbers reached 10.5 million, indicating a 16.6% increase compared to the previous year. Moreover, there was a marked influx of foreign visitors to various tourist destinations across the country. The average commercial room occupancy also saw a slight rise, estimated at 45-50%, surpassing last year’s figures of 40-45%.

During the Tet holiday, Ho Chi Minh City emerged as the leader in terms of tourism revenue, generating a substantial VND6.55 trillion (around US$267.3 million). Hanoi and Da Nang followed closely behind. Notably, several northern provinces, including Ninh Binh, Quang Ninh, Ha Giang, and Thanh Hoa, witnessed a remarkable increase in visitor numbers ranging from 50% to 64%. Additionally, Hanoi, Da Nang, Khanh Hoa, and Kien Giang provinces experienced growth rates of 21-26%.

Although the outbound segment was not as thriving as the domestic segment, overall tourism revenues reached commendable levels during the Lunar New Year holiday. Tran Thi Bao Thu, the Marketing and Communications Director at Vietluxtour, stated that Tet revenues from domestic and inbound visitors were three times higher than the outbound segment. Vietnam Travel Company’s Pham Anh Vu also confirmed that the company’s domestic tourism segment played a significant role in this year’s revenue, accounting for 60% of travel earnings. Vietnamese communities living abroad further contributed to the tourism market during Tet.

One of the factors attributed to the surge in visitors was the enhanced convenience of transportation. The completion of numerous expressways in Phan Thiet, Da Lat, and Khanh Hoa facilitated an increase in tourist arrivals. In Da Lat, tourists enjoyed a congestion-free and comfortable holiday experience. Additionally, favorable weather conditions played a crucial role in the overall success of this year’s Tet holiday. Southern provinces experienced beautiful and sunny weather, with temperatures reaching 37-38 degrees Celsius. The northern region, although nippy, remained sunny during the daytime, providing optimal conditions for outdoor activities.

Bui Thanh Tu, the Marketing Director of Best Price travel firm, acknowledged the positive impact of favorable weather. He remarked that the pleasant climate made traveling more accessible for people. During Tet, his company received numerous hotel reservations for destinations near major cities, which were easily accessible by car, such as Da Lat and Ninh Binh.

Furthermore, the positive effects of flexible visa policies were evident in the increase in international visitors to Vietnam during the holiday period. Phu Quoc, known for its pristine beaches, welcomed 52,000 foreign visitors, a six-fold increase compared to the previous year. Ninh Binh Province, home to the UNESCO heritage site Trang An Landscape Complex, witnessed a quadrupling of foreign visitor numbers, reaching 115,000.

Vietnam’s current immigration policy grants three-month tourist visas to citizens of all countries and territories. Additionally, the duration of stays in Vietnam has been tripled to 45 days for citizens of 13 countries exempted from visas. Prime Minister Pham Minh Chinh has also instructed the Ministry of Public Security to explore expanding visa exemptions for citizens of specific countries based on bilateral cooperation activities. These measures aim to further stimulate tourism growth and enhance Vietnam’s attractiveness as a travel destination.

Často kladené otázky o turismu v Vietnamu během přetížení svátků Tet

1. Jaké jsou statistiky o turistech během přetížení svátků Tet v roce 2021?
– Podle údajů Vietnamské národní autority cestovního ruchu došlo k významnému nárůstu turistů během sedmidenního přetížení svátků Tet od 8. do 14. února.
– Domácí turisté dosáhli čísla 10,5 milionu, což představuje nárůst o 16,6% ve srovnání s předchozím rokem.
– Do země také proudili zahraniční turisté na různá turistická místa.
– Průměrné obsazení komerčních pokojů také mírně vzrostlo, odhaduje se na 45-50%, což překonává loňská čísla 40-45%.

2. Které destinace v Vietnamu měly největší turistický ruch během přetížení svátků Tet v roce 2021?
– Ho Či Minovo Město bylo lídrem ve výši turistických příjmů během přetížení svátků Tet, generující podstatných 6,55 bilionu VND (asi 267,3 milionu USD).
– Následovaly Hanoj a Da Nang.
– Pozoruhodně, několik severních provincií, včetně Ninh Binh, Quang Ninh, Ha Giang a Thanh Hoa, zaznamenalo významný nárůst počtu návštěvníků od 50% do 64%.
– Kromě toho Hanoj, Da Nang, Khanh Hoa a Kien Giang zaznamenaly růstové míry 21-26%.

3. Jaký byl rozdíl mezi domácím a zahraničním turismem během přetížení svátků Tet v roce 2021?
– Domácí turismus byl mnohem úspěšnější než zahraniční turismus, a to jak v počtu návštěvníků, tak v příjmech.
– Příjmy z Tetu od domácích a příchozích turistů byly třikrát vyšší než vývoz z turistického segmentu.
– Vietnamská cestovní společnost Vietnam Travel Company potvrdila, že domácí turismus sehrál významnou roli ve výnosech letošního roku, což představovalo 60% z celkového výdělku z cestování.

4. Jaké faktory přispěly ke zvýšenému počtu návštěvníků během přetížení svátků Tet?
– Zlepšená dopravní dostupnost hrála důležitou roli ve zvýšeném počtu turistů. Dokončení několika dálnic v Phan Thiet, Da Lat a Khanh Hoa usnadnilo příjezd turistů.
– Favorabilní povětrnostní podmínky také sehrály zásadní roli v úspěchu svátků Tet. Jižní provincie zažily krásné a slunečné počasí, s teplotami dosahujícími 37-38 stupňů Celsia. Severní oblast, ačkoli chladná, zůstala slunečná během dne, což poskytovalo ideální podmínky pro venkovní aktivity.

5. Jaký byl vliv příznivého počasí na cestovní ruch během přetížení svátků Tet?
– Příznivé počasí mělo pozitivní vliv na cestování lidí.
– Příjemné klima přilákalo mnoho rezervací hotelů pro cestovatele, kteří chtěli navštívit místa poblíž velkých měst, jako je Da Lat a Ninh Binh, která jsou snadno dostupná autem.

6. Jaký měl přímý vliv flexibilních vízových politik na mezinárodní turismus v Vietnamu během přetížení svátků Tet?
– Pravidla vietnamské imigrační politiky umožňují tříměsíční turistická víza občanům všech zemí a území.
– Doba pobytu v Vietnamu byla také prodloužena na 45 dnů pro občany 13 zemí, které jsou osvobozené od víz.
– Předseda vlády Pham Minh Chinh rovněž uložil Ministerstvu vnitra, aby zvážilo rozšíření osvobození od víz pro občany konkrétních zemí na základě bilaterálních kooperačních aktivit. Tyto opatření mají za cíl podpořit další růst turismu a zvýšit atraktivitu Vietnamu jako cíle cestovního ruchu.