Město Lancaster spustilo široce rozšířený průzkum

Město Lancaster nedávno spustilo široce rozšířený průzkum, což je první krok k zapojení obyvatel do svého prvního plánu cestovního ruchu. Minulý týden město rozeslalo každé domácnosti a podnikům pohlednici s pozvánkou k vyplnění online ankety, která trvá přibližně 30 minut. Anketa je dostupná ve třech jazycích – španělštině, kiswahilštině a arabštině. Anketa lze vyplnit z libovolného mobilního telefonu, tabletu nebo počítače. Anketa bude uzavřena 5. března.

Informace získané z průzkumu budou použity k utváření marketingového plánu cestovního ruchu města Lancaster, ke vedení investic do rozvoje cestovních destinací a k určení priorit pro budoucí propagaci v příští dekádě. Každý, kdo potřebuje pomoc s vyplněním průzkumu, může navštívit Lancaster City Welcome Center na adrese 38 Penn Square nebo Lancaster Public Library na adrese 151 North Queen St.

Město nedávno najalo konzultanta se sídlem ve Virginii, který za částku 220 000 dolarů vytvoří celkový plán cestovního ruchu. Iniciativa je financována dotacemi ve výši 150 000 dolarů od nadace High Foundation a 100 000 dolarů od Pennsylvánského ministerstva pro komunitní rozvoj a ekonomiku.

Město plánuje v budoucnosti také rozdělit samostatný průzkum zaměřený na podnikatelskou komunitu, uvedlo město.

FAQ

1. Jaký je účel nedávno spuštěného průzkumu města Lancaster?
– Cílem průzkumu je zapojit obyvatele do plánu cestovního ruchu města.

2. Jaké jazyky jsou dostupné pro vyplnění ankety?
– Anketa je dostupná ve třech jazycích: španělština, kiswahilština a arabština.

3. Kde je možné vyplnit anketu?
– Anketa je možné vyplnit online z libovolného mobilního telefonu, tabletu nebo počítače.

4. Do kdy bude anketa otevřená?
– Anketa bude uzavřena 5. března.

5. Jak budou informace získané z průzkumu využity?
– Informace z průzkumu budou použity k utváření marketingového plánu cestovního ruchu, vedení investic do rozvoje cestovních destinací a k určení priorit pro budoucí propagaci.

6. Kde je možné získat pomoc s vyplněním průzkumu?
– Pomoc s vyplněním průzkumu je možné získat na Lancaster City Welcome Center na adrese 38 Penn Square nebo Lancaster Public Library na adrese 151 North Queen St.

7. Kdo vytváří celkový plán cestovního ruchu města?
– Město najalo konzultanta se sídlem ve Virginii, který vytvoří celkový plán cestovního ruchu.

8. Jak je financována tato iniciativa?
– Iniciativa je financována dotacemi ve výši 150 000 dolarů od nadace High Foundation a 100 000 dolarů od Pennsylvánského ministerstva pro komunitní rozvoj a ekonomiku.

9. Plánuje město další průzkum zaměřený na podnikatelskou komunitu?
– Ano, město plánuje v budoucnosti samostatný průzkum zaměřený na podnikatelskou komunitu.

Důležité termíny a odborné výrazy:

– Plán cestovního ruchu: Strategický dokument, který definuje cíle a opatření pro rozvoj cestovního ruchu v určité oblasti.
– Propagace: Aktivity zaměřené na šíření informací o daném místě, produktu nebo službě za účelem zvýšení zájmu a návštěvnosti.
– Dotace: Finanční prostředky poskytované organizacím nebo jednotlivcům za účelem podpory specifických projektů nebo činností.
– Podnikatelská komunita: Skupina podniků a podnikatelů působících v dané oblasti.

Navrhované související odkazy:

Oficiální webová stránka města Lancaster
Hlavní stránka Lancaster Public Library
Oficiální webová stránka nadace High Foundation
Oficiální webová stránka Pennsylvánského ministerstva pro komunitní rozvoj a ekonomiku