Zaměstnávání a inovace v cestovním ruchu

Na seznamu 30 nejvlivnějších osobností světového cestovního ruchu pro rok 2023, sestaveném Světovým fórem pro turistický průmysl (WTFI), se objevují vůdčí osobnosti, které formují tuto odvětví. Mezi nimi jsou i Ahmed Al Khateeb, ministr turismu Saúdské Arábie, a Amit Jain, výkonný ředitel skupiny Emaar Properties.

Seznam, který byl vybrán odbornou porotou složenou z předních expertů, uznává vizionáře, inovátory a lídry, kteří významně přispěli k rozvoji cestovního ruchu během minulého roku. Od pionýrských udržitelných postupů přes podporu technologických inovací až po prosazování inkluzivního růstu, tito jednotlivci představují přední linii změn v dynamickém světě cestování a pohostinství.

“Tento rokův seznam 30 nejvlivnějších osobností cestovního ruchu ukazuje různorodé talenty a průkopnické iniciativy, které řídí vývoj tohoto odvětví,” uvedl prezident WTFI Bulut Bagci. “Jsme ctí, že můžeme oslavovat úspěchy těchto mimořádných jednotlivců, kteří formují budoucnost cestování a turistiky ve světě.”

Jejich oddanost, odbornost a vedení nejen posunuly jejich organizace na novou úroveň, ale také inspirovaly pozitivní změny v globální krajině cestovního ruchu, dodal Bagci.

Seznam 30 nejvlivnějších osobností cestovního ruchu zahrnuje generální ředitele, kteří vedou udržitelné turistické projekty, a tvůrce politik, kteří ovlivňují předpisy v odvětví. Seznam tak ukazuje různorodou škálu talentů, které pohánějí inovace a excelenci v cestovním ruchu.

Zveřejnění seznamu 30 nejvlivnějších osobností cestovního ruchu se shoduje s trvalým závazkem Světového fóra pro turistický průmysl o podpoře spolupráce, inovace a udržitelného rozvoje v globální turistické komunitě. Institut si klade za cíl motivovat ostatní, aby nadále překračovali hranice toho, co je možné ve sféře cestování a pohostinství, a to prostřednictvím uznávání a oslavování úspěchů vůdců odvětví.

FAQ

1. Kdo sestavil seznam 30 nejvlivnějších osobností světového cestovního ruchu pro rok 2023?
Seznam byl sestaven Světovým fórem pro turistický průmysl (WTFI) odbornou porotou složenou z předních expertů.

2. Jaké kritéria byly použity při výběru osobností do seznamu?
Byly vybrány vizionáře, inovátory a lídry, kteří významně přispěli k rozvoji cestovního ruchu během minulého roku.

3. Kdo jsou někteří z osobností uvedených na seznamu?
Mezi významné osobnosti patří například Ahmed Al Khateeb, ministr turismu Saúdské Arábie, a Amit Jain, výkonný ředitel skupiny Emaar Properties.

4. Jaký je cíl zveřejnění tohoto seznamu?
Cílem je oslavovat úspěchy jednotlivců, kteří formují budoucnost cestování a turistiky ve světě, a inspirativně působit na globální krajinu cestovního ruchu.

5. Jaká je role Světového fóra pro turistický průmysl?
Světové fórum pro turistický průmysl má závazek podporovat spolupráci, inovaci a udržitelný rozvoj v globální turistické komunitě a motivovat ostatní k překračování hranic v cestování a pohostinství.

Odborné termíny:

– Světové fórum pro turistický průmysl (WTFI) – mezinárodní organizace zabývající se cestovním ruchem a turistickým průmyslem.
– Udržitelný turismus – forma turismu, která respektuje a chrání přírodní, kulturní a sociální prostředí destinací a současně přináší prospěch místním komunitám.
– Vizionář – člověk s výjimečnou schopností předvídat budoucí události a formovat strategie.
– Inovátor – osoba, která přináší nové myšlenky, metody nebo technologie, aby dosáhla pokroku v daném odvětví.

Suggested related links:
1. https://www.wtforum.org/
2. https://www.emaar.com/