Výhled pro turismus na Havaji v roce 2024 je “stejný jako vždycky”

Podle zdrojů, kteří hovořili na 2024. ročníku Outlooku a ekonomickém předpovědi Hawaitské kapitoly Pacific Asia Travel Association a Travel and Tourism Research Association, je předpověď pro turismus na Havaji v roce 2024 “stejná jako vždycky”. Návštěvnost turistů se nečeká, že by se zotavila na úroveň roku 2019, dokud nebudeme mít rok 2025.

“Ekonomika USA se v roce 2024 zpomalí. (Předpověď růstu ekonomiky pro USA) byla přibližně 2,4 % v roce 2023 a klesne na 1,6 % v roce 2024 a 1,7 % v roce 2025,” uvedl Eugene Tian, státní ekonom Ministerstva obchodu, hospodářského rozvoje a turismu. Pro letos poklesne ekonomika ve většině zemí, ze kterých pocházejí turisté do Havaje.

Tian dodal, že předpověď pro turismus na Havaji v roce 2024 se téměř nemění. To však není dobrá zpráva pro havajský průmysl cestovního ruchu, zejména když se na obzoru rýsují problémy.

Podle Dale Carstensena z Marriott International Sales Organization jsou hlavními problémy globální ekonomika, konkurenční destinace, letecká podpora pro Havaj a postoj havajské vlády k turismu.

Eugene Tian uvedl, že předpověď turistického ruchu na Havaji v roce 2024 je velmi podobná předpovědi pro celou zemi, kterou poskytl Aran Ryan z Tourism Economics.

V nedávné ekonomické předpovědi Ministerstva obchodu, průmyslu a turismu uvedené v prosinci, bylo očekáváno, že počet turistů na Havaji v letech 2024 a 2025 dosáhne 9,8 milionu a 10,1 milionu, což je stále pod úrovní 10,4 milionu turistů z roku 2019. Růst Hawaitského hrubého domácího produktu byl ve třetím čtvrtletí roku 2023 pouze 97,7% ve srovnání s tímto obdobím roku 2019.

Problémem, který brání růstu produktivity, je nedostatek pracovních sil na Havaji. Celkově neobsazené pracovní místo se v průměru pohybovalo kolem 7 400 za měsíc v roce 2019, ale v prvních jedenácti měsících roku 2023 to bylo 11 400.

Je také třeba podotknout, že je tu obava ze snižování počtu turistů. Oahu Destination Management Action Plan, komunitou řízený proces vytváření strategického plánu cestovního ruchu a péče o místní kulturní dědictví, se zaměřuje na snížení počtu turistů. Omezení možnosti krátkodobého pronájmu může mít negativní dopad na zaměstnanost, příjmy a přínosy pro cestovní ruch. Také může brzdit inovativní trendy cestování a práce na dálku.

Je tedy zřejmé, že turistika na Havaji bude v roce 2024 čelit výzvám a stagnaci, a to jak v důsledku globální ekonomické situace, tak z důvodu místních omezení. Je zde potřeba nalézt rovnováhu mezi ochranou životního prostředí a podporou turistického ruchu, aby Havaj zůstal atraktivní destinací pro návštěvníky.

Časté dotazy (FAQ) založené na hlavních tématech a informacích uvedených v článku:

1. Jaká je předpověď pro turismus na Havaji v roce 2024?
– Předpověď pro turismus na Havaji v roce 2024 je téměř stejná jako v minulosti, avšak očekává se, že se návštěvnost turistů nevrátí na úroveň roku 2019 až do roku 2025.

2. Jak se očekává, že se vyvine ekonomika USA v roce 2024?
– Očekává se, že ekonomika USA se v roce 2024 zpomalí ve srovnání s předchozím rokem, s odhadovaným růstem pouze 1,6 %.

3. Jaké jsou hlavní problémy, se kterými se turismus na Havaji potýká?
– Hlavními problémy turismu na Havaji jsou globální ekonomika, konkurenční destinace, nedostatek letecké podpory pro Havaj a postoj havajské vlády k turismu.

4. Jaký je očekávaný počet turistů na Havaji v roce 2024 a 2025?
– Očekává se, že počet turistů na Havaji dosáhne 9,8 milionu v roce 2024 a 10,1 milionu v roce 2025, což je nižší než počet turistů z roku 2019 (10,4 milionu).

5. Co brání růstu produktivity na Havaji?
– Nedostatek pracovních sil na Havaji představuje významný problém bránící růstu produktivity.

6. Jaká je obava týkající se snižování počtu turistů na Havaji?
– Oahu Destination Management Action Plan (plán řízení destinace Oahu), který se zaměřuje na snížení počtu turistů, vyvolává obavu z negativního dopadu na zaměstnanost, příjmy a přínosy pro cestovní ruch.

7. Jaká je potřeba pro turismus na Havaji v roce 2024?
– Je nutné nalézt rovnováhu mezi ochranou životního prostředí a podporou turistického ruchu s cílem udržet Havaj jako atraktivní destinaci pro návštěvníky.

Významné termíny:
– Pacific Asia Travel Association (PATA) – Asociace pro cestovní ruch v tichomořské oblasti
– Travel and Tourism Research Association (TTRA) – Asociace pro výzkum cestovního ruchu
– Hrubý domácí produkt (HDP) – Míra ekonomického výkonu země, která měří hodnotu všech výrobků a služeb vyrobených v určitém časovém období

Navrhované související odkazy:
Pacific Asia Travel Association
Travel and Tourism Research Association