Sumptuous Greek Tofu and Pita Salad

สลัดเต้าหู้กรีกและปิต้าอร่อยหรู

สลัดเต้าหู้และปิต้ากรีกนี้เป็นผสมผสานที่น่าทึ่งของรสชาติกรีกทรดิชั่นและการบิดหันที่เป็นสมัยกับการเพิ่มโปรตีนจากระเวียนอย่างเต้าหู้ มันเป็นอาหารที่สดชื่น ดีต่อสุขภาพและหุ่นกล้ายด้วยโปรตีนที่เพียงพอ ทำมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นได้อย่างชามสมรสด. เต้าหู้ถูกแช่เป็นรสอย่างมีเดิยวชาวเมดิเทอรศิก ร่วมกับผักสดและขนมปิต้ากรอบ ทำให้เป็นอาหารสมด์ด้วยรสชาติ

ส่วนประกอบ:

สำหรับน้ำจ marinade เต้าหู้:
– 1 ก้อนเต้าหู้แข็ง, สะสมและกด
– 2 ช้อนโตสัน มันอีโรลี
– 3 ช้อนโตสันน้ำมะนาว
– 3 กลีบกระเทียมสับ
– 1 ช้อนชาอีโรกาโน่แห้ง
– 1 ช้อนชาติงไทโมแห้ง
– ½ ช้อนชาเกลือ
– ½ ช้อนชาพริกดำ

สำหรับสลัด:
– 2 ขนมปิต้าปิ้งและหั่นเป็นชิ้นเล็ก
– 1 แตงกวาขนาดใหญ่หั่นเป็นรูปลูกเทอรอส
– 1 ถ้วยอูงแกงซูเปอร์
– 1 หัวหอมแดงและสไลซ์บางๆ
– 1 เขียวหยิบลูกเป็นรูปชิ้นเล็ก
– 1/2 ถ้วยมะกะโนวิปไล้ลูกวากะและหั่นครึ่ง
– 1/2 ถ้วยฟีตาชีสกรอกลูกชีสสับ
– 1/4 ถ้วยผักโสรรสน้อย
สำหรับไปมา:
– 3 ช้อนโตสันมันอีโรส
– 2 ช้อนโตสันน้ำบิ้นแดง
– 1 ช้อนโตสันน้ำมะนาว
– 1 ช้อนชาดิจองมัสทาร์ด
– 1 ช้อนชาน้ำผึ้ง
– 1/2 ช้อนชาอีโรกาโน่แห้ง
– เกลือและพริกไทยดำตามความชา

คำสอน:

1. เจิร และ ทำอุเต้าหู้:
1.1. ในชามขนาดกลางคลีสันมันอีโรส์ น้ำมะนาว กระเทียมสับอีโรกาโน่แห้ง ติ่งไทโมและน้ำ เต้าหู้ให้สมบูรณ์ว่าทุกหัวตรมทำให้เป็นเห็ดสีทอง กว่าจะตาข้าสด ประมาณ 10-12 นาที กลับหัวเว้นๆ จนตัวเต้าหูผอมหน้าจบ. ถอดอกจากไฟ รอไว้.

2. ตุรเตอร์รัสด:
2.1. ในชามใหญ่ผสใหม็งไอห้อข่าดุปเป็เห็นกระเทยๆ ฟีตาชีสและผักโสรส. ผสใหม็งปิต้าปิ้งกับสลัด คลุมควบเบาๆ ชอนเม็กซ์.

3. ทำเสรลทน้ำมา:
3.1. ในชามขนาดเล็กใส่น้ำมันอีโรส น้ำบิ้ทด น้ำมะนาวดิจองมัสทาร์ด น้ำผึ้ง อีโรกาโน่แห้ง คลุมควบจนทุกอะกคอณไมสีเรียบ หรือเวกบันควบงผส่ัวนุม่ย้ากใจด้ท้.

4. ตุรรรัดล
4.1 งถุเทฑเรสตผสมใช้หัวโค้สเจียวผสเบาๆวี่ ทุกตัวทุกควบชดอรทตรรง.
4.2 ใส่เต้าหูยถุเทสตสลดแล้วเบาๆทุก.

5.ข์ขื:
5.1 ต็เสฉูสลดเต้าหู้และปิตาส่วรเม้วไทเรี่ยพbiesสย่ะดเต้าปออปANนัดเท้อมว่รินAnthandaปิต้าดุโห็ดเรีศ

ปิต้าและอยู่ชดเต้าหู้กี่ถ้เนะ้ใเกียะด์ล้กรสกรีก!