SB28 Amendments Threaten Utah’s Scenic Byways and Tourism Economy

Nové navrhované změny zákona SB28 (“Úpravy programu lehce přehledných cest”) ohrožují turistickou ekonomiku Utahu a vybrané vyhledaných turistických cest. Zapomeneme-li, že Utahu jen má jeden jediný All American Road – Highway 12 mezi městy Torrey a Bryce Canyon, pak je důsledkem těchto změn fakt, že nejen obce, ale i celá lokální ekonomika závisí na těchto turistech.

Navrhované změny odnímají místním zainteresovaným stranám a obcím rozhodovací pravomoc a předávají ji billboardovému průmyslu, kterému zřejmě jde především o vlastní zisky. Se zástupci billboardového průmyslu tu je také vysoká pravděpodobnost velkého finančního vlivu! Provozovatelé lehce přehledných cest vedou turisty do téměř všech venkovských oblastí Utahu. Aktuální situace tyto trasy auto reklamy ohrožuje. A nové digitální reklamní billboardy přitom znamenají obrovské finanční výdaje pro venkovskou reklamu zatímco turistická ekonomika Utahu přichází o své hlavní příjmové zdroje – turisty.

Pokud by byl návrh zákona SB28 úspěšný, dojde k radikálnímu posunu moci od místních samospráv na úroveň státu. Většina venkovských okresů a měst v Utahu je zcela závislá na turismu, který vzniká díky malebným výhledům a tmavé obloze. Vládní rozhodnutí, která brání místním úřadům v rozhodování o zónování, ovlivňují nejen kvalitu života, ale také ekonomické zdraví celých měst a obcí. Tento dramatický zásah státního zákonodárného sboru do pravomocí místních úřadů nemůže přinést nic dobrého, vyjma zvýšení příjmů outdoorové reklamy.

V sázce je integrita našich lehce přehledných cest s dechberoucími výhledy a tmavou oblohou a též ekonomický motor, kterým tyto cesty představují, a to nejen pro místní hospodářství, ale pro celý stát. Tyto cesty jsou tím, co Utah odlišuje jako národní poklad! Pokud chcete udělat něco pro ochranu našich malebných silnic, které lákají turisty z celého světa, volejte svého senátora a stiskněte tlačítko “Ne” na návrh zákona SB28 (tj. na návrh osvětlených billboardů). Vyjádřete svoji podporu dopisem redakci.

Ty Markham, Torrey

Časté dotazy (FAQ) ohledně navrhovaných změn zákona SB28:

1. Jaké změny navrhuje zákon SB28?
– Zákon SB28 navrhuje změny v programu lehce přehledných cest, které by měly ovlivnit turistickou ekonomiku Utahu a vybraných turistických tras.

2. Jaké jsou důsledky těchto změn?
– Navrhované změny by mohly omezit pravomoci místních samospráv a přenést je na billboardový průmysl, což by mohlo ohrozit ekonomiku a turismus v Utahu.

3. Jak budou ovlivněny venkovské oblasti Utahu?
– Venkovské okresy a města v Utahu jsou závislá na turismu, který je důležitý pro ekonomiku těchto oblastí. Změny by mohly ovlivnit jejich kvalitu života a ekonomické zdraví.

4. Jaký je vliv nových digitálních reklamních billboardů?
– Nové digitální reklamní billboardy by znamenaly vysoké finanční náklady pro venkovskou reklamu, zatímco turistická ekonomika by ztratila své příjmové zdroje.

5. Jak mohu pomoci ochraně lehce přehledných cest v Utahu?
– Můžete kontaktovat svého senátora a vyjádřit svůj nesouhlas s návrhem zákona SB28, který podporuje osvětlené billboardy. Můžete také napsat dopis redakci, aby vyjádřili svoji podporu.

6. Jaké jsou hlavní příjmové zdroje turistické ekonomiky Utahu?
– Hlavním příjmovým zdrojem turistické ekonomiky Utahu jsou turisté, kteří navštěvují lehce přehledné cesty s malebnými výhledy a tmavou oblohou.

Důležité termíny a jargon použité v článku:

– Zákon SB28: Název právního předpisu, který navrhuje změny v programu lehce přehledných cest v Utahu.
– All American Road: Silnice s významnou historií nebo krajinou, kterou udělila Agentura pro dálnice ve Spojených státech (FHWA) speciální ocenění.
– Billboardový průmysl: Odvětví zahrnující umisťování velkých reklamních billboardů na strategických místech.
– Venkovská reklama: Reklama, která cílí na obyvatele venkovských oblastí.
– Turistická ekonomika: Ekonomika závislá na turistickém ruchu, zahrnující různé obory spojené s turisty.

Předchozí související odkazy (main domain):

Utah.com – oficiální turistický web Utahu
Utah.gov – oficiální web státu Utah
Utah Outdoor Association – asociace pro outdoorové aktivity v Utahu