Předpověď aktuální ceny akcií Indian Railway Catering & Tourism Corporation

Aktuální data ukazují, že cena akcií společnosti Indian Railway Catering & Tourism Corporation (IRCTC) je 911,1 Kč. Došlo ke změně ceny o -2,99 % a neto změna činí -28,1 bodů. To naznačuje pokles ceny akcií, se zápornou procentuální změnou o 2,99 % a snížením hodnoty o 28,1 bodů.

IRCTC je společností působící v oblasti železničního stravování a turistických služeb v Indii. Její akcie jsou obchodovány na burze se zahajovací cenou 947,85 Kč a uzavírací cenou 944,7 Kč. Během obchodního dne se pohybovala nejvyšší hodnota akcií na úrovni 954,35 Kč a nejnižší hodnota dosáhla 915,6 Kč. Tržní kapitalizace společnosti IRCTC činí 751 360 000 000 Kč.

Na základě technické analýzy je krátkodobý trend akcií Indian Railway Catering & Tourism Corporation medvědí a dlouhodobý trend je býčí. To znamená, že se očekává pokles ceny akcií v krátkodobém období a růst v dlouhodobém horizontu.

Investoři si musí uvědomit, že tato analýza představuje pouze momentální stav a nemusí poskytnout komplexní pohled na vývoj akcií v delším časovém úseku. Před jakýmikoli investičními rozhodnutími je tedy vhodné provést další výzkum a analýzu.

Časté otázky (FAQ) založené na hlavních tématech a informacích prezentovaných v článku:

1. Jaká je aktuální cena akcií společnosti Indian Railway Catering & Tourism Corporation (IRCTC)?
– Aktuální cena akcií společnosti IRCTC je 911,1 Kč.

2. Jaká byla změna ceny akcií?
– Došlo ke změně ceny o -2,99 % a neto změna činí -28,1 bodů.

3. Jaké je snížení hodnoty akcií?
– Snížení hodnoty akcií činí 28,1 bodů.

4. Jaká je otevírací a uzavírací cena akcií společnosti IRCTC?
– Otevírací cena akcií je 947,85 Kč a uzavírací cena je 944,7 Kč.

5. Jaké byly nejvyšší a nejnižší hodnoty akcií během obchodního dne?
– Nejvyšší hodnota akcií dosáhla 954,35 Kč a nejnižší hodnota byla 915,6 Kč.

6. Jaká je tržní kapitalizace společnosti IRCTC?
– Tržní kapitalizace společnosti IRCTC činí 751 360 000 000 Kč.

7. Jaký je krátkodobý trend akcií IRCTC?
– Krátkodobý trend akcií společnosti IRCTC je medvědí, což znamená, že se očekává pokles ceny akcií v krátkodobém období.

8. Jaký je dlouhodobý trend akcií IRCTC?
– Dlouhodobý trend akcií společnosti IRCTC je býčí, což znamená, že se očekává růst ceny akcií v dlouhodobém horizontu.

9. Je tato analýza kompletní pohled na vývoj akcií společnosti IRCTC?
– Ne, tato analýza představuje pouze momentální stav a nemusí poskytnout komplexní pohled na vývoj akcií v delším časovém úseku.

10. Co by měli investoři udělat před investičními rozhodnutími?
– Před jakýmikoli investičními rozhodnutími je vhodné provést další výzkum a analýzu.

Definice klíčových pojmů a žargonu:

– Indian Railway Catering & Tourism Corporation (IRCTC): Společnost působící v oblasti železničního stravování a turistických služeb v Indii.
– Akcie: Podíl na vlastnictví společnosti, který může být obchodován na burze.
– Burza: Místo, kde se obchodují akcie a jiné finanční instrumenty.
– Krátkodobý trend: Očekávaný směr vývoje ceny akcií v krátkodobém období.
– Dlouhodobý trend: Očekávaný směr vývoje ceny akcií v dlouhodobém horizontu.
– Tržní kapitalizace: Celková hodnota společnosti na základě tržní ceny jejích akcií.

Sugerované související odkazy na hlavní doménu (ne podstránky):

1. název odkazu
2. název odkazu
3. název odkazu

Prosím, uvědomte si, že aktuální odkazy nejsou uvedeny, protože žádný zdroj nebyl uveden v článku.