Pasta Dinner Fundraiser to Support Pekin 8th Grade Trip

Pekin’s 8th grade students have organized a pasta dinner to raise funds for their exciting trip to Washington, D.C. and New York. The dinner will take place on Friday, Feb. 23 from 5-6:45 p.m. at the high school commons area, just before the highly anticipated Pekin High School/Junior High Pops Concert, which begins at 7.

Instead of merely quoting the information, it is important to provide a fresh perspective and unique insights. The pasta dinner serves as an opportunity for the community to come together, enjoy a delicious meal, and support the students in their fundraising efforts. By attending the dinner, individuals not only indulge in a savory supper of spaghetti and garlic bread but also contribute to the students’ dream of exploring the historical and cultural attractions of the nation’s capital and the vibrant atmosphere of New York City.

The event promises to be a delightful evening filled with captivating performances by the band and choir. As attendees savor their meal, they can anticipate the lively melodies and harmonious voices that will grace the stage during the concert. The Pekin 8th grade students have put in significant effort to make this event possible, and their dedication and talent will surely shine through their performances.

It is heartwarming to witness the community’s support and enthusiasm for the students’ educational journey. The proceeds from the pasta dinner will directly contribute to the funding of their trip, ensuring that financial constraints do not hinder their educational experiences. By participating in the dinner and concert, community members not only express their appreciation for the students’ dedication but also invest in the bright future of these young individuals.

Don’t miss out on this opportunity to enjoy a mouthwatering meal while supporting the 8th grade students of Pekin. Join the community on Friday, Feb. 23 and make a difference in the lives of these young learners.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Kdy se koná večeře s těstovinou a koncert?
Večeře s těstovinou a koncert se koná v pátek 23. února od 17:00 do 18:45 na střední škole v prostoru školní jídelny. Před koncertem Pekin High School/Junior High Pops, který začíná v 19:00.

2. Kdo pořádá tuto akci?
Tuto akci pořádají studenti 8. třídy Pekin spolu s podporou komunity.

3. Jakou význam má večeře s těstovinou a koncert?
Večeře s těstovinou a koncert jsou organizovány za účelem získání finančních prostředků pro výlet studentů do Washingtonu, D.C. a New Yorku. Tato událost je příležitostí, jak se komunita může sjednotit, vychutnat si lahodné jídlo a podpořit snahu studentů o financování jejich vzdělávacího výletu.

4. Co mohu očekávat během večera a koncertu?
Očekávejte příjemný večer plný poutavých vystoupení od kapely a sboru. Zatímco si budete pochutnávat na své večeři, můžete se těšit na melodie a harmonické hlasy, které naplní scénu během koncertu. Studenti 8. třídy Pekin vložili do této události mnoho úsilí a jejich oddanost a talent se jistě projeví ve svých vystoupeních.

5. Jak mohu přispět a podpořit tento projekt?
Přispějte tím, že se zúčastníte večeře s těstovinou a koncertu. Tímto způsobem vyjádříte svou podporu a ocenění pro oddanost studentů. Vaše účast přímo přispěje k financování jejich vzdělávacího výletu.

6. Jaké jsou benefity spojené s účastí na této akci?
Tím, že se zúčastníte večeře s těstovinou a koncertu, nejenže si pochutnáte na chutném jídle, ale také přispějete k vzdělávacím zkušenostem studentů. Vaše finanční příspěvky umožní studentům realizovat jejich výlet do Washingtonu, D.C. a New Yorku a zajistí, že finanční omezení jim nezabrání v jejich vzdělávacích zážitcích.

7. Kde se uskuteční večeře s těstovinou a koncert?
Večeře s těstovinou a koncert se koná na střední škole Pekin. Adresa je známa pod názvem školního gymnázia a nebude zveřejněna zde.

Nechte si ujít tuto příležitost vychutnat si lahodné jídlo a zároveň podpořit osmáky z Pekinu. Připojte se k komunitě v pátek 23. února a přispějte ke vzdělání těchto mladých studentů.