Nárůst počtu návštěvníků na Guernsey v roce 2023

Nové informace ukazují, že počet návštěvníků na Guernsey se v roce 2023 zvýšil ve srovnání s předchozím rokem. Podle zprávy od státního úřadu Guernsey celkový počet odletů z ostrova Guernsey byl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 101 248 návštěvníků. V porovnání se stejným obdobím v roce 2022 jde o nárůst o 12 procent. Nicméně, tento počet je o 12 procent nižší než ve stejném období v roce 2019.

Podle dat ze Státního úřadu Guernsey se 27 procent dotázaných uvedlo, že na Guernsey přijelo za účelem pohody a relaxace. Zpráva také ukázala, že 32 procent návštěvníků přijelo především za účelem navštívit rodinu nebo přátele, 17 procent za obchodními účely a 6 procent za jiným hlavním důvodem. Méně než 1 procento návštěvníků zůstalo na ostrově déle než 30 nocí, ale méně než jeden rok a 17 procent přijelo na palubě výletní lodi nebo jachty.

Většina návštěvníků, konkrétně 65 procent, pochází z Velké Británie. Z Francie přijelo 1 procento, z ostrova Jersey 9 procent a z jiných zemí nebo ostrovů, jako je Alderney, Sark a Herm, 9 procent. Tato zpráva byla zveřejněna Státním úřadem Guernsey dne 8. února 2024.

Časté dotazy:

1. Jaký je celkový počet návštěvníků na Guernsey v roce 2023?
Podle zprávy od státního úřadu Guernsey byl celkový počet návštěvníků na Guernsey ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 101 248.

2. Jaký byl nárůst počtu návštěvníků ve srovnání s předchozím rokem?
Oproti roce 2022 došlo k nárůstu o 12 procent.

3. Jaký je rozdíl v počtu návštěvníků oproti roku 2019?
Počet návštěvníků v roce 2023 je o 12 procent nižší než ve stejném období v roce 2019.

4. Pro jaké účely návštěvníci přicházejí na Guernsey?
27 procent návštěvníků uvedlo, že přijelo za účelem pohody a relaxace, 32 procent přijelo za účelem navštívit rodinu nebo přátele, 17 procent za obchodními účely a 6 procent za jiným hlavním důvodem.

5. Jak dlouho návštěvníci zůstávají na Guernsey?
Méně než 1 procento návštěvníků zůstalo na ostrově déle než 30 nocí, ale méně než jeden rok.

6. Jaké jsou hlavní země původu návštěvníků?
Většina návštěvníků, konkrétně 65 procent, pochází z Velké Británie. Z Francie přijelo 1 procento, z ostrova Jersey 9 procent a z jiných zemí nebo ostrovů, jako je Alderney, Sark a Herm, 9 procent.

Definice:

– Guernsey: Guernsey je ostrov v anglickém kanálu, který je součástí britské koruny, ale není součástí Spojeného království.
– Ostrov Jersey: Ostrov Jersey je taktéž ostrov v anglickém kanálu, který je součástí britské koruny, ale není součástí Spojeného království.
– Alderney, Sark a Herm: Alderney, Sark a Herm jsou ostrovy v anglickém kanálu, které spadají pod britskou korunu.

Doporučené související odkazy:

Státní úřad Guernsey
Guernsey
Visit Europe – Guernsey