Kirksville Tourism Board Prepares for Another Exciting Year of Events

KIRKSVILLE, Mo. – Kirksville Tourism Director Sharon Swehla is thrilled about what lies ahead for the Kirksville Tourism Board in 2024. With a busy year behind them, the board is gearing up for even more exciting events in the coming months.

While last year saw the successful organization of events such as the Red White and Blue Festival, the Whiskey and Turkey Festival, and the Hometown Holiday Event, Swehla is eager to spread out the festivities over multiple days this year. The goal is to get the community even more involved.

According to Swehla, involving the community is a key aspect of their approach. In the past, they have received support from various churches and community members, including carolers who contributed to the festive atmosphere. By turning the events into true community-driven gatherings, the Tourism Board aims to strengthen the bond among the residents and enhance the sense of belonging.

One of the highlights of last year was the Hometown Holiday event, which attracted thousands of visitors to Kirksville’s downtown area. Swehla recalls the tremendous turnout, with an estimated 6,400 people attending the event on a Saturday evening alone. Throughout the duration of the event, from Thanksgiving until Sunday, a staggering 12,000 people stepped foot in downtown Kirksville.

Looking ahead, the board is already hard at work planning the Red White and Blue Festival, scheduled to take place on July 6. This highly anticipated event promises to be a celebration of patriotism and community spirit.

In addition to organizing these beloved annual events, the Tourism Board is introducing new initiatives, such as a photo contest set to kick off on March 1. Participants in the contest will be able to submit their photos through a QR code provided by the board. The collected photos will serve as a visual representation of Kirksville’s natural beauty and diverse attractions, allowing the city to effectively promote itself.

With an eventful 2023 behind them and an even busier year ahead, the Kirksville Tourism Board and city workers are excited about the opportunities to showcase their community and create unforgettable experiences for residents and visitors alike. As the tourism industry continues to thrive, the people of Kirksville are ready to make 2024 a year to remember.

FAQ:

1. Co plánuje Kirksvillská turistická rada pro rok 2024?
Kirksvillská turistická rada plánuje uspořádat ještě více vzrušujících akcí a událostí v nadcházejících měsících. Cílem je zapojit komunitu ještě více do těchto aktivit.

2. Jakou roli hraje komunita v přístupu turistické rady?
Zapojení komunity je klíčovým aspektem přístupu turistické rady. Chtějí posílit pouta mezi obyvateli a zlepšit pocit sounáležitosti. V minulosti získali podporu od různých církví a členů komunity, kteří například přispěli ke slavnostní atmosféře vánoční akce.

3. Jak velký zájem byl o loňské události?
Hlavní akcí loňského roku byla vánoční událost Hometown Holiday, která přilákala tisíce návštěvníků do centra Kirksvillu. Odhaduje se, že pouze v sobotu večer se události zúčastnilo 6 400 lidí. Celkem přes 12 000 lidí navštívilo centrum Kirksvillu během této akce.

4. Jaké nové projekty plánuje turistická rada?
Turistická rada připravuje novinky, včetně foto soutěže, která začne 1. března. Účastníci soutěže budou moci posílat své fotografie pomocí QR kódu poskytnutého radou. Sbírané fotografie budou sloužit jako vizuální zobrazení krásy přírody a různých atrakcí Kirksvillu, což pomůže efektivněji propagovat město.

5. Jaká událost se plánuje na 6. července?
6. července se plánuje konání Red White and Blue Festival, který slibuje oslavu vlastenectví a ducha komunity.

Související odkazy:
Oficiální webová stránka Kirksville Tourism