Italia Pasta Fresca: A New Era of Pasta in Adelaide

A trio of renowned chefs, Claudio Ferraro, Eugenio Maiale, and Nick Palumbo, have taken the helm of Adelaide’s beloved Italia Pasta Fresca, infusing it with their passion and expertise. With over 48 years of combined experience, these culinary masterminds are breathing new life into one of the city’s oldest pasta factories.

Situated on Henley Beach Road in Torrensville, the reimagined Italia Pasta Fresca now offers a wide range of fresh durum wheat pasta, including beloved classics such as ravioli and tortellini. Drawing inspiration from their heritage and extensive hospitality backgrounds, Claudio, Eugenio, and Nick have curated a diverse selection of specialty pasta that caters to every palate.

“Pasta is the heart and soul of Italian cuisine,” expresses Nick, who recently opened the first Messina store in Adelaide. “Handmade, fresh pasta is a culinary delight that should be enjoyed by everyone. It’s the combination of simple, humble ingredients with skillfully crafted pasta that creates something truly extraordinary.”

Established in 1975, Italia Pasta Fresca provides Claudio, Eugenio, and Nick with the perfect platform to showcase their love for pasta, hospitality, and good food. To further elevate the dining experience, the trio is introducing a series of pasta sessions every Friday and Saturday night, inviting diners into their world of gastronomic excellence.

“The essence of pasta lies in its ability to bring people together,” explains Eugenio, a seasoned restaurateur. “Sharing a meal with loved ones, creating memories around the table – that’s what pasta represents. At Italia Pasta Fresca, we want our patrons to experience that warmth and take it back to their own homes.”

Emphasizing quality and simplicity, the team at Italia Pasta Fresca meticulously sources high-quality ingredients, prioritizing local producers whenever possible. The menu for Friday and Saturday nights will constantly evolve, showcasing a seasonal selection of dishes that highlight the diverse flavors of various Italian regions.

“Pasta is a journey,” says Claudio, an esteemed figure in Adelaide’s hospitality scene. “Each region in Italy has its own unique pasta traditions, and we aim to celebrate that diversity. While we will always honor the classics, we’re excited to push boundaries and revolutionize the way South Australians enjoy pasta with Italia Pasta Fresca.”

Pasta nights at Italia Pasta Fresca will commence on the 1st of March, offering an unparalleled culinary experience for pasta enthusiasts. In addition, the retail shop is open throughout the week, allowing customers to bring Italia Pasta Fresca’s products into their own kitchens. Immerse yourself in the world of exquisite pasta by visiting this iconic Adelaide establishment.

For more information, please visit italiapastafresca.com. Stay up to date with the latest news by following KIDDO on Instagram and Facebook, and subscribe to their weekly newsletter.

Italia Pasta Fresca – Nejčastěji kladené otázky (FAQ)
1. Kdo jsou Claudio Ferraro, Eugenio Maiale a Nick Palumbo?

Claudio Ferraro, Eugenio Maiale a Nick Palumbo jsou renomovaní šéfkuchaři, kteří převzali vedení staré adelaidské továrny na těstoviny Italia Pasta Fresca. Máme zde tří spojené zkušenosti v oboru 48 let, a právě tito kulinářští géniové do továrny vnášejí nový život.

2. Co nabízí nově předělaná Italia Pasta Fresca?

Italia Pasta Fresca nyní nabízí široký výběr čerstvých těstovin vyrobených z tvrdé pšenice durum, včetně oblíbených klasik jako jsou ravioli a tortellini. Claudio, Eugenio a Nick se inspirovali svým dědictvím a rozsáhlou zkušeností v pohostinství a vybrali různorodý výběr specialitních těstovin, které uspokojí každého gurmána.

3. Jaký je důvod, proč tito šéfkuchaři založili tuto restauraci?

“Pasta je srdcem a duší italské kuchyně,” vyjadřuje Nick, který nedávno otevřel v Adelaide první obchod Messina. “Ručně vyráběná čerstvá pasta je kulinářským potěšením, které by mělo být každým okusováno. Kombinace jednoduchých, skromných ingrediencí se šikovně vyroběnou těstovinou vytváří něco skutečně mimořádného.”

4. Jaká je filozofie Italia Pasta Fresca?

Italia Pasta Fresca je založena na lásce k těstovinám, pohostinství a dobrému jídlu. Klíčem k jejich zážitku z jídla je sdílení jídla s blízkými lidmi a tím pádem vytváření vzpomínek kolem stolu. Chtějí, aby jejich hosté v restauraci Italia Pasta Fresca prožili tuhle atmosféru a přinesli si ji i do svých vlastních domovů.

5. Jaký je zaměření na kvalitu?

Tým Italia Pasta Fresca pečlivě vybírá vysoce kvalitní ingredience a vždy dává přednost místním producentům. Menu večerních pátečních a sobotních událostí se bude neustále vyvíjet a bude obsahovat sezónní výběr jídel, které podtrhnou různorodé chutě různých italských regionů.

6. Kdy začnou večeře s těstovinami v Italia Pasta Fresca?

Večeře s těstovinami v Italia Pasta Fresca začnou 1. března a nabídnou neopakovatelný kulinářský zážitek pro nadšence z těstovin.

Pro více informací navštivte italiapastafresca.com. Aktuální zprávy sledujte na Instagramu a Facebooku KIDDO a přihlašte se k odběru jejich týdenního newsletteru.