Devět resortních hotelů v districtu pro zlepšení cestovního ruchu v Newport Beach žádají městskou radu o jeho zrušení, aby mohly převést své marketingové aktivity, hrazené z přirážky na ceně ubytování, na soukromou skupinu, která bude tyto aktivity provádět bez přímého zásahu místní samosprávy.

Devět luxusních resortů v Newport Beach se rozhodlo ukončit existenci turistického distriktu a stát se součástí Marketingového hodnotícího partnerství, které bude stále spolupracovat s organizací Visit Newport Beach, ale bez účasti města. Turistický distrikt byl zřízen v roce 2009 za účelem financování marketingových kampaní propagujících Newport Beach jako turistické destinace poté, co tyto luxusní hotely začaly pociťovat dopady hospodářské krize. Na financování těchto kampaní se hoteliéři dohodli na přirážce ve výši 2% k ceně jedné noclehárny, přičemž město tuto přirážku vybíralo. Většina finančních prostředků byla předána organizaci Visit Newport Beach, marketingové skupině, která pak peníze využívala pro požadované účely resortů. Město si ponechalo menší část příjmů na pokrytí administrativních nákladů.

Smlouva o zřízení turistického distriktu vypršela v lednu a devět resortů se rozhodlo stát se Marketingovým hodnotícím partnerstvím, které bude nadále spolupracovat s Visit Newport Beach, ale bez účasti města.

Namísto spolupráce s městem se rozhodli omezit si “byrokratické povinnosti spojené s vládními institucemi” a vytvořit neziskovou korporaci vzájemného prospěchu, jak umožňuje kalifornský zákon, vysvětlil Gary Sherwin, prezident a CEO organizace Visit Newport Beach.

Jako tato nová skupina budou hotely – prostřednictvím Visit Newport Beach – nadále propagovat speciální akce a programy, které mají za cíl podporu turistiky. Namísto 3% příplatku vloží nyní 5% z ceny ubytování na útratu hostů, aby tímto zdrojem financí podporovaly luxusní cestovní ruch a meetingový trh.

Sherwin dodal, že z marketingových aktivit Visit Newport Beach na podporu menších hotelů a maloobchodu města bude financováno z 18% z daňe z ubytovací kapacity – 10% daně ze stavby nočního pobytu, kterou město vybírá, a Visit Newport Beach od něj tuto částku dostává.

Často kladené otázky (FAQ):

1. Co je Marketingové hodnotící partnerství?
Marketingové hodnotící partnerství je nová skupina, která zahrnuje devět luxusních resortů v Newport Beach. Tato skupina se rozhodla ukončit existenci turistického distriktu a stát se neziskovou korporací vzájemného prospěchu podle kalifornského zákona. Tímto krokem se zbavili “byrokratických povinností spojených s vládními institucemi” a budou nadále spolupracovat s organizací Visit Newport Beach.

2. Proč se rozhodli resorty stát Marketingovým hodnotícím partnerstvím?
Resorty se rozhodly stát Marketingovým hodnotícím partnerstvím, aby omezily své povinnosti spojené s městem a vládními institucemi. Tímto krokem si přejí být flexibilnější a efektivnější při propagaci turistiky v Newport Beach.

3. Jaké byly důvody vzniku turistického distriktu v roce 2009?
Turistický distrikt byl zřízen v roce 2009 s cílem financovat marketingové kampaně propagující Newport Beach jako turistickou destinaci. Tyto kampaně byly zavedeny v reakci na dopady hospodářské krize, kterou luxusní hotely začaly pociťovat. Hoteliéři se dohodli na přirážce ve výši 2% k ceně jedné noclehárny, a tato přirážka byla vybírána městem.

4. Jak budou resorty financovat marketingové aktivity?
Namísto přirážky ve výši 3% budou resorty nyní vkládat 5% z ceny ubytování na útratu hostů. Tímto zdrojem financí budou podporovat luxusní cestovní ruch a trh s konferencemi. Visit Newport Beach získá 18% z daně z ubytovací kapacity a 10% daně ze stavby nočního pobytu od města na financování marketingových aktivit, které podporují menší hotely a maloobchod v Newport Beach.

5. Jakým způsobem bude Visit Newport Beach financovat aktivity na podporu menších hotelů a maloobchodu města?
Visit Newport Beach získává 18% z daně z ubytovací kapacity a 10% daně ze stavby nočního pobytu od města pro financování marketingových aktivit, které podporují menší hotely a maloobchod v Newport Beach.

Související odkazy:
Visit Newport Beach
Město Newport Beach